Informacja o składaniu i przyjmowaniu zgłoszeń do Komisji Etycznej PTPP

  1. Zgłoszenia do Komisji Etycznej powinny być przesyłane w formacie PDF na adres mailowy KE  komisja.etyczna@ptpp.pl i podpisane przez osobę wysyłającą zgłoszenie.
  2. Osoba, której zgłoszenie dotyczy, zostanie o tym powiadomiona przez KE PTPP. Dostarczona jej zostanie również kopia zgłoszenia.

Obecnie przewodniczącą Komisji Etycznej jest Marzena Witkowska.