1. Rada PTPP ustala stałe terminy obron referatów ; w sesji wiosennej – każdy trzeci weekend maja, w sesji jesiennej – każdy trzeci weekend listopada.

Zgodnie z niżej zamieszczoną Uchwałą Rady PTPP nr 3 z 10.09.2019 r. najbliższe obrony odbędą się  w dniach 19 -21 listopada 2021 r. Termin nadsyłania dokumentów upływa                           16 września 2021 r. (termin wydłużony ze względu na okres urlopowy).

2. Aplikację na członka zwyczajnego wraz z wymaganymi dokumentami (bez referatu) należy przesyłać przed upływem 3 miesięcy do terminu obrony. Jest to czas na sprawdzenie czy wymogi formalne zostały spełnione. Dokumenty należy przesłać do Sekretariatu PTPP, który następnie przesyła je Sekretarzowi Komisji Kwalifikacyjnej. Termin nadsyłania aplikacji jest wiążący i decydujący o przyjęciu bądź odrzuceniu dokumentów.

3. W przypadku aplikacji na członka zwyczajnego do osoby aplikującej zostanie przesłana informacja o decyzji Komisji Kwalifikacyjnej PTPP.

4. Po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji , komplet dokumentów aplikacyjnych wraz z referatem należy przesłać do Sekretarza Komisji Kwalifikacyjnej (najpóźniej 2 miesiące przed obroną). W tym czasie Komisja Kwalifikacyjna weryfikuje spełnianie wymogów formalnych prac i rozsyła je do recenzji Komisjom Egzaminacyjnym. W przypadku wątpliwości lub braków Komisja Egzaminacyjna ma prawo (do miesiąca przed terminem obrony) prosić o uzupełnienie referatu lub aplikacji.

 

Uchwała Rady PTPP nr 3 z dnia 10.09.19r., w sprawie obron referatów.

 

Rada PTPP w dniu 10.09.2019 r. podjęła decyzję na temat terminów sesji obron referatów.

Rada utrzymuje stałe podstawowe terminy obron referatów; w sesji wiosennej – każdy trzeci weekend maja, w sesji jesiennej – każdy trzeci weekend listopada. Jednocześnie Rada podejmuje decyzję o wprowadzeniu dodatkowych terminów w sytuacjach szczególnych: 

 

Wyjątki: 

 

1.     W sytuacji dużej grupy Aplikujących Rada dopuszcza ustalenie dodatkowych terminów obron referatów. 

2.    W nowym roku wyborczym, czyli na początku kadencji nowo utworzonej Rady PTPP, sesja obron referatów zostaje ustalona na  drugi weekend stycznia. Drugi termin obron pozostaje niezmieniony, tzn. ustalony na trzeci tydzień maja.  W roku standardowej pracy  Rady obrony odbywać się będą jak dotychczas –  w trzecim tygodniu listopada i maja.