Po uzyskaniu statusu Superwizorów przez członków Grupy Założycielskiej zostanie opracowany program szkolenia  w postaci Szkolenia Podyplomowego PiR , które będzie realizowane przez dwa lata.
Program Szkolenia będzie adresowany dla członków zwyczajnych Towarzystwa. Program każdorazowo będzie zatwierdzany przez Radę Towarzystwa i będzie spełniał wymogi formalne  EFPP.
Szkolenie będzie obejmowało   min 100 godz szkolenia teoretycznego:
seminariów klinicznych, techniki pracy z parami i rodzinami oraz superrewizję.

Kryteria dla uzyskania statusu superwizora PiR – pobierz
Aplikacja na Status Superwizora – pobierz