Interpretacja musi pozostawić pacjentowi
przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest

Michael Parsons

SEMINARIA UZUPEŁNIAJĄCE PTPP 2019/2020

1. Myślenie post-bionowskie i teoria pola analitycznego.
Prowadzący: Bartosz Puk bartoszmpuk@gmail.com

tel. 501488775

Spotkania naszej grupy odbywają się z częstotliwością trzech godzin w miesiącu. Każde zawiera 2 godziny lekcyjne dyskusji nt. teorii. Wcześniej omawialiśmy pracę psychoanalityków takich jak Wilfred Bion, Harold Searles, Thomas Ogden, Nina Coltart i Christopher Bollas. 
 W obecnym roku akademickim omawiamy prace Antonino Ferro, Giuseppe Civitarese.

Ponadto każde spotkanie zawiera 2 godziny lekcyjne superwizji pracy indywidualnej w grupie.

okres trwania seminarium: wrzesień – czerwiec

 

2. Seminarium Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Seminaria teoretyczne prowadzi Edyta Biernacka ebiernacka@kspp.edu.pl.
Seminaria kliniczne prowadzi Władysław Banaś.

Cykl seminariów teoretycznych w roku akademickim 2019/20 poświęcony jest zjawiskom introjekcji i identyfkacji. Poza klasycznymi tekstami Freuda i Klein będziemy dyskutować teksty między innymi Glassera, Perelberg, Brenmann-Pick, Sohna i Sodre.

Program zajęć obejmuje 20 godzin zegarowych (27 godzin lekcyjnych) seminariów teoretycznych oraz 20 godzin zegarowych (27 godzin lekcyjnych) seminariów klinicznych.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w soboty w godzinach od 13.00. do 17.30.

 

3. Seminarium teoretyczno – kliniczne – prowadzący Michał Gąsior


Seminarium niespieszne na temat adolescencji
Prowadzący: Krzysztof Srebrny gabinet@krzysztofsrebrny.pl 502 391 575


1. Technika terapeutyczna w polu analitycznym.
Prowadzący : Bartosz Puk bartoszmpuk@gmail.com tel. 501488775

Spotkania odbywają się z częstotliwością trzech godzin w miesiącu. Każde zawiera 2 godziny lekcyjne dyskusji nt. teorii. Omawiamy prace Antonino Ferro, Giuseppe Civitarese, Roberto Basile, Shahid Najeeb, Thomas Ogden.

Każde spotkanie zawiera też 2 godziny lekcyjne superwizji pracy indywidualnej w grupie.

okres trwania seminarium: wrzesień – czerwiec

2. Seminarium teoretyczno – kliniczne prowadzone przez Ewę Sobczak sobczak.ewa@gmail.com tel: 600051955

W semestrze jesiennym zaburzenia odżywiania. W semestrze wiosennym będziemy omawiać teksty dotyczące tożsamości. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w soboty 10.00 – 15.00.

3,4 Seminaria teoretyczno – kliniczne prowadzone przez Krzysztofa Srebrnego gabinet@krzysztofsrebrny.pl 502 391 575

obecnie – czytanie Ogdena


SEMINARIA UZUPEŁNIAJĄCE PTPP 2020/2021

Seminarium uzupełniające Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej

Seminaria prowadzić będzie Władysław Banaś. Seminaria kliniczne poprowadzi Edyta Biernacka.

W roku akademickim 2020/21 cykl seminariów teoretycznych poświęcony będzie złożonym stosunkom psychotycznej i niepsychotycznej osobowości.

Program zajęć obejmuje 20 godzin zegarowych (27 godzin lekcyjnych) seminariów teoretycznych oraz 20 godzin zegarowych (27 godzin

lekcyjnych) seminariów klinicznych.

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 13.00. do 17.30.

Terminy zajęć: 5 września 2020, 10 października 2020, 7 listopada 2020,

5 grudnia 2020, 9 stycznia 2021, 6 lutego 2021, 6 marca 2021, 10 kwietnia 2021, 8 maja 2021, 12 czerwca 2021

Zgłoszenia mailowe przyjmowane są na adres sekretariatu Szkoły do 30 czerwca 2020.

 

Koszt szkolenia wynosi 2500 zł rocznie. Istnieje możliwość płatności ratalnej.

W przypadku osób, które nie są absolwentami KSPP będziemy prosić o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej