Interpretacja musi pozostawić pacjentowi
przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest

Michael Parsons

Seminaria Otwarte

PTPP organizuje seminaria otwarte dla terapeutów i psychologów, którzy są zainteresowani teorią i praktyką psychoanalityczną. Spotkania, prowadzone przez certyfikowanych psychoterapeutów i psychoanalityków, są okazją do poznania i dyskutowania psychoanalitycznych tekstów i klinicznych zagadnień.

Przygotowywana jest również propozycja seminariów otwartych na tematy dotyczące sztuki, literatury, filmu oraz zagadnień społecznych widzianych z perspektywy psychoanalitycznej, skierowana do wszystkich zainteresowanych psychoanalitycznym myśleniem.

Osoby zainteresowane udziałem w poszczególnych seminariach prosimy o jak najszybszy kontakt mailowy z sekretariatem w celu zapisania się, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Na trzy tygodnie przed wybranym seminarium  będą podane lektury przygotowujące do zajęć. Sekretariat czynny w godzinach 10-14, adres mailowy info@ptpp.pl. Koszt udziału w seminarium wynosi 100 zł. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłaty nie będą zwracane. Zajęcia odbywają się w siedzibie PTPP, Warszawa, ul. Złota 9 m 8.

Organizacja seminariów otwartych:

Marzena Pasek – mail: marzenapasek@wp.pl, tel: 501224737


Archiwum