Interpretacja musi pozostawić pacjentowi
przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest

Michael Parsons

OŚRODKI SZKOLENIOWE

1. SZKOLENIE W PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY SEKCJI DIM PTPP

Sekcja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej zaprasza na całościowe „Szkolenie w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży”, które odbywa się w Warszawie.

Szkolenie realizowane jest w ciągu 4,5 lat (9 semestrów) i dzieli się na szkolenie podstawowe (2 lata) i zaawansowane (2,5 roku).

Program szkolenia powstał w oparciu o kryteria merytoryczne i formalne opracowane przez Sekcję DiM PTPP i zatwierdzone przez Radę PTPP. Szkolenie spełnia wymogi szkoleniowe  Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP)

Program szkolenia jest zgodny ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii i programem specjalizacji z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Ministerstwa Zdrowia. Ukończenie szkolenia może stanowić podstawę do ubiegania się o uznanie dorobku zawodowego w dziedzinie Psychoterapia Dzieci i Młodzieży i przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Szkolenie obejmuje seminaria teoretyczne, seminaria  kliniczne, seminaria etyczne, technikę pracy z dziećmi i młodzieżą oraz superwizje.

Szkolenie obejmuje udział w rocznym kursie Obserwacji niemowląt metodą Esther Bick w ramach którego każdy z uczestników ma możliwość regularnej rocznej obserwacji rozwoju małego dziecka w jego naturalnym środowisku oraz omawiania swojego doświadczenia w grupie seminaryjnej. Jest to unikalny element szkolenia stosowany w kształceniu w podejściu psychoanalitycznym.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi w Polsce kryteriami szkolenia z zakresu psychoterapii wymagane jest 360 godzin stażu klinicznego.

Podczas szkolenia akcent kładziemy na psychologię rozwojową w ujęciu psychoanalitycznym, psychopatologię, pracę z rodziną i rodzicami oraz współpracę z najbliższym środowiskiem dzieci i młodzieży.

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych psychoterapeutów PTPP, psychoanalityków PTPa i innych specjalistów z określonych Programem dziedzin. Wszyscy prowadzący zajęcia posiadają duże doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, zdobyte w pracy w oddziałach psychiatrycznych  i ośrodkach terapeutycznych.

Szkolenie będzie odbywało się w systemie zjazdów weekendowych raz w miesiącu w soboty w godzinach 09:00 -18:00 (10 godzin lekcyjnych), a od 3 roku szkolenia, zjazdy będą w soboty i niedziele. Niedzielne spotkanie obejmować będzie seminarium z Obserwacji niemowląt.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia to grudzień 2020 roku.

Przewidywany koszt szkolenia to 450 PLN za zjazd weekendowy. Seminaria z Obserwacji niemowląt są dodatkowo płatne.

Program szkolenia wraz z kryteriami przyjęcia na szkolenie, regulamin oraz ankieta kwalifikacyjna znajdują się na stronie PTPP http://www.ptpp.pl/ w zakładce Sekcja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Wypełnione ankiety kwalifikacyjne oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres Sekcji DiM  sekcjadim.szkolenie@ptpp.pl w terminie do 31 października 2020 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą odbywały się od września 2020 roku.

Zarząd Szkolenia Sekcji DiM

 


Merytoryczną i formalną opiekę nad szkoleniem sprawuje Zarząd Szkolenia Sekcji DiM
w składzie:

  • Zofia Czepulonis-Panasiuk
  • Anna Chrostowska-Buzun
  • Monika Głuszkowska
  • Monika Jaroszyńska-Szymczuk

Kontakt: sekcjadim.szkolenie@ptpp.pl


2. OŚRODEK EDUKACJI PSYCHOANALITYCZNEJ WARSZAWA - szkolenie afiliowane przy PTPP

Adres szkoły:


3. SZKOŁA PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY TRÓJMIASTO- szkolenie afiliowane przy PTPP

Adres szkoły: