Interpretacja musi pozostawić pacjentowi
przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest

Michael Parsons

Specjalistyczna Poradnia Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

Specjalistyczna Poradnia PTPP oferuje pomoc psychologiczną dla osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci:

 • konsultacje wstępne
 • psychoterapia psychoanalityczna długoterminowa (2-3 spotkania w tygodniu)
 • psychoterapia grupowa

 

Rozpoczęcie psychoterapii w Poradni jest zawsze poprzedzone odbyciem kilku konsultacji. Służą one wstępnemu rozpoznaniu sytuacji zgłaszającej się osoby i omówieniu rozpoczęcia psychoterapii.

Cena jednej konsultacji to 80 zł. Psychoterapia oferowana jest po zróżnicowanych stawkach, ustalanych indywidualnie w czasie konsultacji. Waha się od 80 do 120 zł za sesję.

W szczególnych sytuacjach życiowych możliwe jest korzystanie z niepełnopłatnej psychoterapii psychoanalitycznej, po obniżonych stawkach. Sytuacje te są rozpatrywane indywidualnie, w trakcie konsultacji. Liczba miejsc w niepełnopłatnej psychoterapii prowadzonej w Poradni jest ograniczona. Osoby zgłaszające się, w przypadku braku miejsc, mogą zostać zapisane na listę oczekujących lub otrzymać informację na temat innych placówek / psychoterapeutów.

 

Oferujemy również konsultacje i terapię w języku angielskim.


t: 887 457 777

e: poradnia@ptpp.pl

ul. Złota 9/8, 00-019 Warszawa

Przed wizytą konieczna jest rejestracja telefoniczna.

Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 – 13.00

Płatność tylko gotówką.


Poradnia oferuje psychoterapię psychoanalityczną. Jej podstawową ideą jest pomoc w odkrywaniu i rozumieniu nieświadomych myśli i uczuć. Jest to metoda wymagająca ciekawości siebie, zaangażowania i wytrwałości.

Psychoterapia psychoanalityczna sprzyja rozwojowi dzięki uwalnianiu sił twórczych niezbędnych do przezwyciężania konfliktów wewnętrznych i życiowych trudności. Zwiększenie świadomości siebie i poznawanie swoich uczuć oraz potrzeb, także  w związkach z bliskimi osobami przyczynia się do lepszej adaptacji do wymogów życia i pomaga akceptować jego ograniczenia.

Psychoterapia psychoanalityczna opiera się na założeniach psychoanalizy i jest systematycznie rozwijana od czasów fundamentalnych odkryć Zygmunta Freuda.


Specjalistyczna Poradnia PTPP powstała w 2012 roku, a ideą jej przyświecającą było popularyzowanie i rozwijanie psychoterapii psychoanalitycznej oraz zwiększanie jej dostępności dla szerokiego grona potrzebujących. Jesteśmy placówką kliniczną oferującą pomoc psychologiczną dla osób indywidualnych oraz wsparcie szkoleniowe dla profesjonalistów.

Konsultacje i psychoterapię w Poradni prowadzą certyfikowani psychoterapeuci Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz członkowie nadzwyczajni i kandydaci PTPP. Praca wszystkich konsultantów i terapeutów Poradni wspierana jest przez zebrania kliniczne i superwizje.


Zespół Psychoterapeutów Specjalistycznej Poradni PTPP tworzą psychoterapeuci psychoanalityczni – certyfikowani oraz będący w szkoleniu – zrzeszeni w PTPP.  Członkowie:

 • Jakub Błażej
 • Grażyna Bogucka
 • Anna Burska-Koniecka
 • Adriana Chełchowska
 • Maria Fijałkowska
 • Sylwia Przybyszewska
 • Dorota Wysok

Archiwum

 • 2016Open or Close

  Poradnia PTPP Warszawa

  Cztery lata działalności Specjalistycznej Poradni Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej – sprawozdanie z perspektywy obecnego zarządu Poradni

  1. Bezpłatna terapia w tradycji psychoanalitycznej

  Podczas V Kongresu Psychoanalitycznego w 1918 roku Zygmunt Freud sformułował ideę tworzenia instytucji, w której leczenie psychoanalityczne będzie darmowe.

  czytaj dalej…


  Poradnia PTPP Warszawa

  OGŁOSZENIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PTPP

  Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy,

  Z przyjemnością informujemy, że na ogłoszenia Specjalistycznej Poradni PTPP na Złotej w Warszawie, dotyczące prowadzenia społecznie zebrań klinicznych, seminarium i superwizji zespołu Poradni, odpowiedziało wielu superwizorów i doświadczonych członków zwyczajnych naszego Towarzystwa.

  Zebrania kliniczne w roku 2014/2015, odbywające się w 1 i 3 poniedziałek miesiąca, prowadziły społecznie z zarządem Poradni: Iwona Wyczańska, Anna Jankowska-Szafrańska, Marcela Czabak, Monika Jaroszyńska-Szymczuk, Ora Dresner, Iwona Rachuna-Woźniak.

  czytaj dalej…


  Poradnia PTPP Warszawa

  Ogłoszenie Specjalistycznej Poradni PTPP

  Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy,

  Specjalistyczna Poradnia PTPP na Złotej w Warszawie poszukuje superwizorów, członków naszego Towarzystwa gotowych poprowadzić społecznie:

  – superwizje indywidualne lub w małych grupach bezpłatnych konsultacji prowadzonych w Poradni przez członków nadzwyczajnych i zwyczajnych naszego Towarzystwa – długoterminowo lub przez kilka miesięcy

  – superwizje indywidualne niskopłatnej terapii prowadzonej w Poradni przez kandydatów i członków nadzwyczajnych naszego Towarzystwa – długoterminowo lub przez kilka miesięcy

  – zebrania kliniczne zespołu Poradni (superwizje grupowe) – minimum trzy kolejne zebrania odbywające się regularnie w 1 i 3 poniedziałek miesiąca o godz. 20.30 na Złotej.

  Poradnia PTPP poszukuje członków zwyczajnych i superwizorów naszego Towarzystwa gotowych poprowadzić społecznie:

  – bezpłatne konsultacje dla zgłaszających się do Poradni osób – w Poradni

  – niskopłatne terapie po stawkach uwzględniających możliwości finansowe pacjentów – we własnym gabinecie.

  Poszukujemy również doświadczonych terapeutów – superwizorów lub członków zwyczajnych – chętnych do współpracy w Zarządzie Poradni.

  Z pozdrowieniami,

  Zarząd Poradni

  Aleksandra Szkurłat

  Marzena Witkowska


 • 2015Open or Close

  Poradnia PTPP Warszawa

  Zaproszenie do współpracy z Poradnią PTPP oraz do zgłaszania Poradni własnych inicjatyw

  Otwarte zaproszenie do pracy w Poradni PTPP

  Specjalistyczna Poradnia PTPP zaprasza członków PTPP do pracy w zespole Poradni, do prowadzenia konsultacji, psychoterapii psychoanalitycznej i superwizji oraz do zgłaszania Poradni własnych inicjatyw. Oferta Poradni jest bezpłatna (do 4 konsultacji), pełnopłatna lub o obniżonej płatności stosownie do możliwości pacjentów (psychoterapia). Obecnie działają trzy gabinety. Zespół Poradni ulega naturalnej rotacji związanej z indywidualnymi planami życiowymi i zawodowymi terapeutów. W miarę dostępności gabinetów istnieje możliwość dołączania nowych osób. Osoby zainteresowane pracą w zespole Poradni PTPP prosimy o kontakt mailowy na adres: poradnia@ptpp.pl z dopiskiem w tytule „Poradnia – praca”.


  Poradnia PTPP Warszawa

  Zaproszenie do prowadzenia superwizji i zebrań klinicznych zespołu Poradni PTPP

  Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy,

  Poradnia PTPP działa na Złotej w Warszawie już ponad 3 lata. Obecnie w 3 gabinetach pracuje 26 terapeutów, prowadząc bezpłatne konsultacje (do 4 spotkań) i psychoterapię psychoanalityczną po obniżonych, dostosowanych do możliwości pacjenta stawkach. Liczba bezpłatnych konsultacji prowadzonych w Poradni dla ludności Warszawy rośnie, aktualnie wynosi – w styczniu 76 godz., w lutym 56 godz., w marcu 59 godz. Towarzystwo zobligowane jest do prowadzenia 20 godz. tygodniowo takich bezpłatnych konsultacji.

  W Poradni 2 razy w miesiącu odbywają się zebrania kliniczne zespołu, prowadzone przez starsze stażem koleżanki (superwizorów lub członków zwyczajnych) – w 1 i 3 poniedziałek miesiąca w godz. 20.30-22.00. Terapeuci będący w szkoleniu, jeszcze przed uzyskaniem certyfikatu PTPP, mają własne terapie i superwizje szkoleniowe. Od wiosny tego roku planujemy cykl kilkunastu seminariów na temat prowadzenia konsultacji.

  Oferta Poradni PTPP skierowana jest do osób potrzebujących pomocy psychologicznej na warunkach dostosowanych do ich możliwości finansowych, jak również do szkolących się terapeutów, pomagając im zdobywać doświadczenie terapeutyczne w prowadzeniu psychoterapii psychoanalitycznej i konsultacji. Poradnia działa w oparciu o procedury wypracowane w toku kilku lat jej funkcjonowania. Zarząd Poradni dąży do stworzenia warunków pracy optymalnych dla pacjentów i terapeutów. Specyfiką pracy jest bardzo duży ruch pacjentów. Mamy na Złotej głównie konsultacje i mniejszą w stosunku do nich liczbę terapii. Same zebrania kliniczne zespołu nie wystarczają, by przyjrzeć się problemom konsultowanych pacjentów i temu, jak z tymi konsultacjami radzą sobie szkolący się terapeuci.

  Zarządowi Poradni bardzo zależy na objęciu młodych konsultantów większą opieką superwizorską. Z tego powodu serdecznie prosimy superwizorów o rozważenie możliwości podjęcia działania na rzecz PTPP w postaci prowadzenia (bezpłatnie lub po obniżonych stawkach) w jakimś zakresie (np. przez okres kilku miesięcy) superwizji indywidualnej procesów konsultacyjnych prowadzonych w Poradni przez 15 koleżanek i kolegów będących w szkoleniu. Superwizorów i członków zwyczajnych naszego Towarzystwa zapraszamy również do prowadzenia społecznie zebrań klinicznych (superwizyjnych) zespołu Poradni.

  Prosimy o kontakt do końca kwietnia.

  Z pozdrowieniami,

  Zarząd Poradni

  Aleksandra Szkurłat

  Kinga Sochocka

  Marzena Witkowska


  Poradnia PTPP Warszawa

  Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 23 lutego 2015

  Specjalistyczna Poradnia PTPP zaprasza na konsultacje i warsztaty.

  Depresja jest czwartym najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie. Ministerstwo Zdrowia ustanowiło 23 lutego Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją. Jego celem jest przekazywanie wiedzy na temat depresji oraz zachęcanie do korzystania z pomocy lekarskiej i psychologicznej dla profilaktyki i leczenia depresji.

  Specjalistyczna Poradnia PTPP przy ul. Złotej 9 m. 8 zaprasza na BEZPŁATNE KONSULTACJE PSYCHOTERAPEUTYCZNE dla osób z objawami depresji, dla członków ich rodzin oraz dla ich bliskich. Bezpłatna oferta (do 4 konsultacji) dostępna jest przez cały rok. Poradnia oferuje też psychoterapię po stawkach dostosowanych do możliwości finansowych pacjentów. Konieczne jest wcześniejsze umówienie się na wizytę. Zgłoszenia przyjmujemy we wtorki, środy i czwartki, w godz. 10.00-13.00 pod nr telefonu: 22 415 50 15 lub na e-mail: info@ptpp.pl z dopiskiem „Poradnia”.

  W związku z Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją Poradnia organizuje 2 BEZPŁATNE SPOTKANIA GRUPOWE dla członków rodzin, partnerów i przyjaciół osób z depresją, którzy chcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami w towarzyszeniu swoim bliskim chorym na depresję, porozmawiać o trudnościach, zadać pytania na temat depresji, jej leczenia oraz psychoanalitycznej psychoterapii depresji. Spotkania odbędą się w piątki: 27 lutego oraz 6 marca, w godz. 10.30-12.10. Z grupą spotka się psycholog i psychoterapeutka PTPP Marzena Witkowska, która przez wiele lat prowadziła indywidualną i grupową terapię dla osób z zaburzeniami afektywnymi w Oddziale Dziennym II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zgłoszenia  przyjmujemy do końca lutego pod telefonem: 22 415 50 15 we wtorki, środy i czwartki, w godz. 10.00-13.00 lub na e-mail: info@ptpp.pl z dopiskiem „Poradnia”.


 • 2014Open or Close

  Poradnia PTPP Warszawa

  Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 10 października 2014

  Poradnia PTPP zaprasza na konsultacje.

  Zgłoszenia przyjmujemy od wtorku do czwartku w godz. 10.00-13.00 pod nr tel.: 22 415 50 15


  Poradnia PTPP Warszawa

  Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 10 września 2014

  Specjalistyczna Poradnia Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej zaprasza na konsultacje dla członków rodzin i partnerów osób, które miały próby samobójcze w przeszłości.

  Kontakt: Poradnia PTPP, ul. Złota 9/8, 00-019 Warszawa.

  Przed wizytą niezbędna jest rejestracja telefoniczna pod nr tel.: 22 415 50 15, e: poradnia@ptpp.pl

  Zgłoszenia przyjmujemy od wtorku do czwartku, w godz. 10.00-13.00.

  Konsultacje będą się odbywały w uzgodnionych wcześniej terminach.

  Z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom  powiązana będzie tematycznie projekcja i dyskusja w kinie Lab podczas Psychoanalitycznych Spotkań Filmowych Ukryte dnia 14 września 2014 r.  Szczegółowe informacje: http://www.kinolab.art.pl


  Poradnia PTPP Warszawa

  Święto Inicjatyw Społecznych

  W sobotę 17 maja 2014 r. Specjalistyczna Poradnia Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej wzięła udział w pikniku inicjatyw społecznych Śródmieście Działa! zorganizowanym przez Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego w Śródmieściu wraz z WARSZTATEM przy pl. Konstytucji prowadzonym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i przy współpracy Urzędu Dzielnicy Śródmieście. Wzięły w nim udział m.in. organizacje prowadzące działalność psychoterapeutyczną, kulturalną, edukacyjną, związaną z propagowaniem zdrowego stylu życia. Impreza odbyła się przy Placu Konstytucji 4. Promowała inicjatywy społeczne podejmowane na rzecz lokalnej społeczności. Poradnia PTPP wystawiła w punkcie informacyjnym materiały dotyczące działalności naszego Towarzystwa, w tym Poradni, psychoanalitycznych spotkań filmowych Ukryte i teatralnego cyklu dyskusji Poufne oraz oferty szkoleniowej PTPP. Podczas pikniku terapeuci Poradni w bezpośredniej rozmowie udzielali informacji osobom zainteresowanym o tym, czym jest terapia analityczna. Więcej informacji na stronie

  http://www.warsztatwarszawski.blogspot.com/2014/05/srodmiescia-dziaa-swieto-inicjatyw.html


  Poradnia PTPP Warszawa

  Zaproszenie do współpracy przy realizacji akcji organizowanych przez Poradnię PTPP oraz do zgłaszania Poradni własnych inicjatyw

  Serdecznie dziękujemy wszystkim terapeutom, którzy wzięli udział w pierwszej wspólnej akcji Poradni i członków PTPP związanej z Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją. Pomysłodawczynią i koordynatorką tej akcji przy współudziale Poradni PTPP była Barbara Teodorczyk. Ta akcja stanowi inspirację dla dalszych działań o podobnym charakterze terapeutycznym i edukacyjnym. Poradnia PTPP będzie brała udział w obchodach dni poświęconych ważnym aspektom zdrowia psychicznego. Jest to okazja do propagowania myśli psychoanalitycznej i wyjścia na zewnątrz do różnych warszawskich środowisk lokalnych z ofertą terapeutyczną, szkoleniową i kulturalną PTPP. Zajęcia organizowane w tych dniach przez Poradnię (konsultacje i warsztaty) są bezpłatne. Zapraszamy wszystkich członków PTPP do włączenia się w te inicjatywy Poradni. Chcemy, aby były one obszarem działań wspólnych.

  W tym roku Poradnia planuje wziąć udział w obchodach:

  – Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom 10.09.2014 (warsztaty, materiał na temat profilaktyki samobójstw na stronie Poradni PTPP).

  Poradnia prosi o kontakt terapeutów analitycznych, którzy mają przygotowanie i doświadczenie w psychotraumatologii i byliby skłonni bezpłatnie poprowadzić warsztat dla osób zajmujących się interwencją kryzysową.

  – Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego 10.10.2014 (warsztaty, informacja o psychoanalitycznych spotkaniach filmowych Ukryte i teatralnym cyklu dyskusji Poufne, dyżury konsultantów).

  Poradnia prosi o kontakt terapeutów analitycznych, którzy mają swój pomysł na warsztat z zakresu promocji zdrowia psychicznego adresowany do młodzieży, dorosłych, do nauczycieli i byliby skłonni bezpłatnie poprowadzić taki warsztat.

  Poradnia PTPP zachęca do zgłaszania własnych pomysłów, inicjatyw, które służyłyby propagowaniu metody psychoanalitycznej i tworzeniu atmosfery koleżeńskiej pomocy i współpracy wewnątrz środowiska analitycznego.


  Poradnia PTPP Warszawa

  Plakat_PORADNIA_PTPP-1