Akcja społeczna: Wrocławskich Terapeutów Psychoanalitycznych „DNI WALKI Z DEPRESJĄ”
4.12.2014 r.; wniosek złożyła P.Dorota Komuda


II Dolnośląski Weekend z Psychoanalizą
4.12.2014; wniosek złożył P. K. Srebrny


Psychoanalityczne Spotkania Filmowe w Białymstoku
10.12. 2014r.- wniosek złożyli P. Izabela Trybus i P. Sebastian Kiercel


„Biblioteczne spotkania z psychoanalizą” we Wrocławiu
13.01.2015- na wniosek Doroty Komudy-Augustyn:


Konferencja „Terapia psychoanalityczna jako metoda leczenia”.
6.03. 2015- na wniosek Koleżanki Moniki Jakubowskiej występującej w imieniu Sekcji Dzieci i Młodzieży, Zarząd PTPP zatwierdza patronat Sekcji DiM PTPP nad Organizatorem jest Katedra Psychologii Klinicznej WFCh UKSW oraz Sekcja Psychopatologii Rozwojowej Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Psychologii WFCh UKSW. W imieniu Organizatorów o patronat i współudział do Sekcji DiM PTPP wystąpił P.Cezary Żechowski.


Seminaria prowadzone przez Krzysztofa Srebrnego we Wrocławiu.
25.03.2015


Seminaria kliniczno – teoretyczne prowadzone przez Jarka Zielińskiego.
Seminaria wprowadzają w problematykę psychoanalitycznej psychoterapii par i małżeństw.
10.04.2015 r.


Inicjatywy Mazowiecko- Świętokrzyskiego Koła Naukowego PTPP
Marta Jankowska 13.04


„WCZESNA INTERWENCJA W PSYCHOZIE – JAK I DLACZEGO?”
Agnieszka Humięcka- we współpracy z Instytutem Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal oraz Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
21.05.2015


Autorskie seminaria tematyczne – inicjatywa Danuty Golec i Małgorzaty Chołuj
7.06.2015


Inicjatywy Sebastiana Oryńczaka na Śląsku.
4.08. 2015.


Cykl projekcji filmowych Między słowami, Psychoanalityczne spotkania filmowe, organizowanych przez Dolnośląskie Koło Naukowe Psychoterapii Psychoanalitycznej
wnioskowała Edyta Karolczyk 3.09.2015


Seminaria Kliniczno-teoretyczne prowadzone przez Ewę Drążkowską-Zielińską.
1.10.2015


VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt „Różnice (nie) do pogodzenia? O kryzysie w związku”
P. Teresa Smoła- Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska – Pawła Adamowicza, wraz z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundacją Psychologiczną
11.10.2015


Konferencja: „Pracując psychoanalitycznie z parami”- organizowana przez Komitet Założycielski Sekcji Par i Rodzin PTPP, która ma się odbyć 5 marca 2016.
29.11.2015


III Dolnośląski Weekend z Psychoanalizą, który odbędzie się w Strzelinie pod Wrocławiem w dniach 1- .07.2016 r.
Wnioskował Krzysztof Srebrny 1.01.2016


Projekcje filmowe z dyskusją w Inowrocławiu organizowane przy współpracy z Urzędem Miasta Inowrocław:
1. Dnia 17.09.2016 r analiza filmu i prelekcja psychoanalityka pani Mileny Grackiej – Tomaszewskiej na temat świata wewnętrznego niemowlęcia.
2. Dnia 09(10) 12.2016 r. analiza filmu i prelekcja psychoanalityka pani Doroty Kaja na temat zaburzeń psychosomatycznych
Wnioskuje i organizuje Adriana Meller- członek zwyczajny PTPP


VII Ogólnopolska Konferencja: „Tajemnice rodzinnej atmosfery a rozwój psychiczny”. Konferencja odbędzie się 22.04.2016 we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim.
Wnioskuje: Prezes ProMamy Anna Dyduch Maroszek 30.03.2016


„X Wakacyjne Spotkania z Psychoterapią Psychoanalityczną w Kołobrzegu” 30 lipca 2016 r.
Wnioskuje Irena Rafalska, 11.05.2016 r.


Sympozjum „Psychoterapia i Czas”, które odbędzie się w Poznaniu w dniu 22.10.2016 r. Wnioskuje: Anna Gąsiorowska-Krawczyk; 19.05.2016 r.


Wykłady organizowane przez Darię Dembińską-Krajewską w Klinice Psychiatrii w Poznaniu 5.07.2016 r. Wnioskuje: Daria Dembińska-Krajewska.


Cykl filmowy „Między słowami” we Wrocławiu
02.09.2016; wnioskuje Edyta Karolczyk.


Cykl spotkań w Toruniu prowadzony przez Jolantę Liczkowską-Czakyrową pt:  „Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem. Niepraktykowana nigdzie indziej analiza picturebooków od strony bliskich wszystkim relacji międzyludzkich.”
Jest to cykl spotkań łączenie myśli psychoanalitycznej ze sztuką – książką obrazową.
Centrum sztuki Współczesnej w Toruniu.  15.02.17


Wykład i warsztat „Trauma i narcyzm”, w programie II Konferencji Psychologii Klinicznej w Poznaniu 24-26.11.2016, na wniosek Darii Dembińskiej – Krajewskiej, 14.10.2016


IV Dolnośląski Weekend z Psychoanalizą, który odbędzie się w Strzelinie pod Wrocławiem w dniach 30.06-2.07.2017, na wniosek p. Krzysztofa Srebrnego. 8.12.2016.


Cykl: Edukacyjne spotkania filmowe w Inowrocławiu. Na wniosek Adriany Meller.
8.03.2017


XI Wakacyjne Spotkania z Psychoterapią Psychoanalityczną, które odbędą się w Kołobrzegu 29.07.2017. Wniosek Irena Rafalska, 30.03.2017


Wystąpienie Katarzyny Krysztop na seminarium „Czy goni nas czas”, zorganizowanym przez Koło Naukowe Embriologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Seminarium odbędzie się 12.05.2017. Wniosek Katarzyna Krysztop. 30.03.2017.


Inicjatywy propagujące myślenie psychoanalityczne: Cykl wykładów pt „Sobotnie spotkania z Psychoanalizą na Śląsku”, oraz Psychoanaliza na Śląsku na FB, Sebastian Oryńczak, 23.05.2017


Wykład p. Jacka Mądrego: „Jak to jest wręczać połamany bukiet? Kilka refleksji wokół negatywnego w filmie Broken Flowers.” Wykład odbędzie się 29 lipca na Statku Kultury w Cigacicach w województwie Lubuskim. Statek Kultury jest stowarzyszeniem artystów i ludzi kultury, których zadaniem jest szerzenie i propagowanie różnych idei związanych z kulturą i sztuką na Odrze. Wniosek Jacek Mądry. 19.06.2017


Cykl otwartych seminariów: „Literatura i Psychoanaliza. Miejsce spotkań”, przygotowanych we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wniosek Michał Mocek, 6.10.2017


Warsztat obywatelskiej refleksyjności „Polska na kozetce”, który odbędzie się 25.11. 2018r w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. W programie wykłady, dyskusja w dużej grupie analitycznej, Social Dreaming Matrix. Wniosek: Anna Dyduch-Maroszek, 6.10.2017


Kolejna edycja cyklu seminariów prowadzonych przez Panią Annę Czownicką dla członków PTPP w Trójmieście; seminarium roczne pt ” Nieświadomość i swobodne skojarzenia”, oraz seminarium dwuletnie pt „Wybrane zagadnienia współczesnej psychoanalizy niezależnej” . Na wniosek Anny Stęplewskiej-Południak, 26.10.2017 r.


Wykłady promujące i popularyzujące myślenie psychoanalityczne, organizowane w Klinice Psychiatrii w Poznaniu, w ramach spotkań klinicznych Wielkopolsko-­‐Lubuskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Katedry Psychiatrii UM w Poznaniu. Wniosek Daria Dembińska – Krajewska, 10.11.2017.


„XII Wakacyjne spotkania z psychoterapią Psychoanalityczną”, które odbędą się w Kołobrzegu 28.07.2018, na wniosek Ireny Rafalskiej, 4.02.2018


X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu: Teoria i praktyka terapeutyczna „Mistrz – Uczeń. O relacjach w psychoterapii”, która odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim 30.11-1.12.2018. Organizator: Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, wraz z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, oraz Fundacją Psychologiczną. Wniosek Teresa Smoła, 5.09.2018


Warsztat Obywatelskiej Refleksyjności, organizowany przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów, Europejskie Centrum Solidarności, oraz PTPP, który odbędzie się 25.11.2018 w Gdańsku pl Solidarności 1, wniosek Anna Dyduch – Maroszek


Kolejna, szósta edycja cyklu filmowego we Wrocławiu, organizowanego we współpracy z kinem Nowe Horyzonty, wniosek Edyta Karolczyk, 28.09.2018


Wykład i seminarium superwizyjne, dotyczące analizy prenatalnego przywiązania, prowadzone przez Panią dr Helgę Blazy w Warszawie, w dniach 22-23.03.2019; na wniosek p.Ewy Kowalskiej z dn.3.12.2018


Szkolenie „Kultura nie wyklucza”, adresowane do kadr instytucji kultury, z zakresu edukacji kulturowej dla osób zmagających się z trudnościami natury psychicznej; na wniosek pani Elżbiety Sali-Hołubowicz z dn. 5.02.2019


Akcja społeczna „Gdańskie Dni Pomocy Psychologicznej- Zdrowie zaczyna się w głowie”, mająca na celu propagowanie troski o zdrowie psychiczne, nie tylko w sytuacji ostrego kryzysu, ale przy pierwszych niepokojących objawach; 15-31.05.2019; na wniosek pani Anny Uzarczyk z dnia 4.04.2019


Grupa roboczo-seminaryjna pt. “Wczesne stany umysłu”, działająca w Gdyni od marca 2019. Celem grupy jest praca nad sposobami dotarcia do „trudnych pacjentów” oraz do pacjentów w „trudnych stanach”, jak również tworzenie wspólnych prezentacji, publikacji, warsztatów. Na wniosek pana Lecha Kality z dnia 2.03.2019


Szkolenie z analizy przywiązania prenatalnego, prowadzone przez p.Helgę Blazy z Niemiec, od stycznia 2020, w Warszawie, przez 14 zjazdów. Szkolenie skierowane jest do psychoterapeutów oraz położnych pracujących z ciężarnymi.  Celem tej metody jest wspieranie przywiązania w okresie prenatalnym oraz profilaktyka depresji poporodowej. Na wniosek Pani Agaty Buszman z dnia 30.05.2019.


XI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu „Teoria i praktyka terapeutyczna” pt. „Wyłaniająca się dojrzałość – o adolescentach w nowej rzeczywistości”. Konferencja jest organizowana przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży i odbędzie się 6.12.2019 w Gdańsku. Konferencja będzie poświęcona tematowi zadań rozwojowych okresu adolescencji we współczesnej- wieloznacznej i pełnej sprzeczności rzeczywistości. Na wniosek Pani Teresy Smoły, z dnia 30.07.2019.


“Psychoanalityczne Spotkania Filmowe”, temat pierwszej edycji – „Inny”. Impreza odbędzie się w Sopocie 21.03.2020 i będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Składać się na nią będą projekcje filmów oraz dyskusje o nich z udziałem zaproszonych gości, wykłady oraz warsztaty filmowe prowadzone przez psychoterapeutów psychoanalitycznych. Prośba została skierowana do PTPP przez p. Justynę Świerczyńską 16.09.2019


Szkolenie „Im wcześniej, tym lepiej. Wczesne wykrywanie trudności rozwojowych i wczesna interwencja w pracy z małymi dziećmi” oraz spotkanie dla rodziców na temat rozwoju emocjonalnego dzieci. Oba wydarzenia organizowane są przez Fundację Sto Pociech. Odbędą się w dniach 18-20.10.2019. Prośba o patronat wpłynęła od p.Agnieszka Słoniowskiej, 22.09.2019.


IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Psychiatrii i Psychoterapii “Po Drugiej Stronie Lustra”. Hasłem przewodnim tej edycji konferencji jest współpraca, a celem stworzenie interdyscyplinarnej przestrzeni, w której studenci i adepci z zakresu ochrony zdrowia psychicznego będą mieli możliwość wymienić się doświadczeniami, zaczerpnąć inspiracji i zaktualizować wiedzę o specyfice pracy pokrewnych zawodów. Konferencja miała być zorganizowana 16 i 17 maja 2020, natomiast, w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, wywołaną koronawirusem, została przesunięta, na inny termin, o którym poinformujemy, gdy otrzymamy taką informację od organizatorów.
Prośba o patronat wpłynęła od pani Magdaleny Wizły dnia 17.01.2020.


Wydarzenia naukowe Ośrodka Myśli Psychoanalitycznej, które będą służyły rozpowszechnianiu szeroko pojętej psychoanalizy, oraz wymianie myśli i doświadczeń pomiędzy klinicystami i humanistami. Na wniosek p. Miry Marcinów z dnia 7.06.2020r.


Patronat nad książką Frances Tustin „Bariery autystyczne u pacjentów neurotycznych”. Przedmowa: James S. Grotstein. Przekład: Julia Jastrzębska, Magdalena Kaczorowska-Korzniakow, Lech Kalita, Marta Kruszyńska-Mąka, Iwa Magryta-Wojda, Joanna Szkudlarek. Redakcja naukowa: Anna Mikos. Oficyna Wydawnicza Fundament


Patronat nad książką Avner Bergstein „Niezbadane rejony życia psychicznego. Wyprawy Wilfreda Biona i Donalda Meltzera.” Oficyna Wydawnicza Fundament. Maj 2021 r.


Patronat dla sesji „Czuły Narrator” – o settingu w psychoterapii psychoanalitycznej podczas IV Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Prośba o patronat wpłynęła od p. Anny Gąsiorowskiej-Krawczyk 29.06.2021 r.


Patronat nad XII Ogólnopolską Konferencją Naukowo-Szkoleniową z cyklu: Teoria i praktyka terapeutyczna pt. „Interdyscyplinarna pomoc dzieciom po traumie  seksualnej”. Konferencja jest organizowana w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży i odbędzie się 3 grudnia 2021 r. w formule on-line. Współorganizatorem konferencji jest Uniwersytet Gdański oraz Fundacja Psychologiczna. Prośba o patronat wpłynęła od pani Teresy Smoły 27.10.2021 r.


Filmowe Spotkania z Psychoanalizą w Poznaniu. Na wniosek pana Michała Mocka. 29.11.2021 r.