Interpretacja musi pozostawić pacjentowi
przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest

Michael Parsons

Ośrodki stażowe rekomendowane przez PTPP

Przestawiamy zaktualizowaną wersję /kwiecień 2019/ Poradni i Szpitali, w których istnieje możliwość odbywania staży klinicznych przez naszych kandydatów. Lista jest otwarta. Tak jak do tej pory prosimy superwizorów o rekomendowanie placówek z którymi współpracują, a osobę kierującą daną placówką o akceptację, lub prośbę o umieszczenie na naszej liście.

                                                                                                                                                             Zarząd


Ośrodek Psychoterapii Meandra

ul. Kujawska 53/1

15-548 Białystok


Ośrodek składa się z Poradni Psychologicznej, Poradni leczenia Nerwic i Oddziału Dziennego Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Pracuje w nim 3 lekarzy, psycholog kliniczny i 12 terapeutów pracujących w różnych modalnościach. Kilka osób w zespole szkoli się analitycznie, natomiast część zespołu pracuje w innych podejściach. Wiodącym podejściem w pracy jest podejście analityczne. Ośrodek objęty jest comiesięczną superwizją P. Dworczyka.


Sebastian Kiercel

dr n.med. Dorota Chmielewska

 


Piotr Dworczyk


Sebastian Kiercel

tel. 502 409 465


Zakład Psychiatryczny w Sieniawce należący do Wielospecjalistycznego Szpitala – SP ZOZ w Zgorzelcu

ul. Rolnicza 25

59-921 Sieniawka


Zakład  zawiera Oddział Psychiatryczny, 3 Oddziały Opiekuńczo Lecznicze, Oddział Leczenia Uzależnień oraz Poradnię Zdrowia Psychicznego.


Ordynator lek.med.Natasza Hładuń specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży


Katarzyna Jarosz


692  401 341


Oddział Leczenia Nerwic Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego

Wybrzeże Conrada Korzeniowskiego 18

50-226 Wrocław


Ośrodek prowadzi 12-tygodniowe turnusy psychoterapii grupowej w dwóch równoległych w 10-14 osobowych grupach zamkniętych . Grupy prowadzone są przez terapeutów o orientacji psychodynamicznej, w tym szkolących się psychoanalitycznie. Odział pozostaje pod stałą cotygodniową superwizją: dr J.A.Beszłeja (superwizora PTP)oraz Krzysztofa Srebrnego.


dr med. Joanna Mazurek


Krzysztof Srebrny


Joanna  Mazurek

tel. 601 587 813


Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic szpital specjalistycznego im. Babińskiego w Krakowie

ul. Józefa Babińskiego 29

Kraków


OLZO i N  dysponuje 35 miejscami dla pacjentów leczonych w trybie stacjonarnym. Jest jednostką specjalistyczną, zajmująca się leczeniem tzw. specyficznych zaburzeń osobowości, w głównej mierze tych, których  patologia dotyczy struktury charakteru.  Przyjmuje do leczenia kobiety i mężczyzn po 18 r.ż. Leczenie na oddziale trwa 24 tygodnie. Głównymi metodami leczenia są indywidualna psychoterapia psychoanalityczna, analitycznie zorientowana psychoterapia grupowa, społeczność terapeutyczna.


lek med. specjalista psychiatra Ewa Niezgoda


Edyta Biernacka


Halina Ożóg – pielęgniarka oddziałowa

tel. 12 65 24 317


Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych Centrum Zdrowia Psychicznego "OPTIMMED"

ul. Toruńska 18B/E

Gdańsk


W ramach Oddziału prowadzone jest leczenie 15-17 pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi oraz zaburzeniami osobowości, którzy ukończyli 18 r.ż. Głównymi metodami leczenia jest psychoanalityczna psychoterapia grupowa oraz psychoanalityczna terapia indywidualna. Pacjenci uczestniczą w całościowym cyklu terapeutycznym w ramach którego oprócz psychoterapii odbywają się: społeczność terapeutyczna, arteterapia, trening społecznego poznania, trening integracyjny, relaksacja i indywidualne konsultacje lekarskie oraz pielęgniarskie. Czas leczenia dla każdego pacjenta wynosi 3 miesiące.


mgr Agnieszka Bittner-Jakubowska, specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTPP


Agnieszka Bittner-Jakubowska


533342231


Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim

ul. Skarszewska 7

83-200 Starogard Gdański


Oddział zajmuje się leczeniem pacjentów ze specyficznymi zaburzeniami osobowości, najczęściej na poziomie organizacji borderline i psychotycznej. Leczenie opiera się na psychoterapii psychoanalitycznej, społeczności terapeutycznej i psychospołecznej pracy pielęgniarek. Oddział ma 21 miejsc dla kobiet i mężczyzn po 18 roku życia. Leczenie trwa 24 tygodnie i jest finansowane przez NFZ. Praca zespołu jest regularnie superwizowana przez Panią Agnieszkę Leźnicką-Łoś


lekarz Bartłomiej Gorlewski specjalista psychiatra, członek nadzwyczajny PTPP


Agnieszka Leźnicka-Łoś


Bartłomiej Gorlewski

503 123 351


Centrum Psychoterapii, należące do Szpitala Nowowiejskiego, na które składają się:

XIII Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

Poradnia Leczenia Nerwic

00-774 Warszawa, ul. Dolna 42


Oddział jest oddziałem psychoterapeutycznym w którym pacjenci leczeni są w grupach 10-osobowych przez okres 12 tygodni. Grupy prowadzone są w podejściu analitycznym, integracyjnym, systemowym i poznawczo behawioralnym. Praca grup jest systematycznie superwizowana.
W Poradni Leczenia Nerwic pacjenci są prowadzeni w terapii indywidualnej w różnych modalnościach.


Kierownik Centrum Psychoterapii  lek. med. Małgorzata Szmalec specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor PTPP

Kierownik Poradni Leczenia Nerwic: dr n. med. Aleksandra Krasowska specjalista psychiatra i seksuolog


22 48 02 431 ; kontakt mailowy: malgorzata.szmalec@szpitalnowowiejski.pl
preferowany kontakt mailowy


Małgorzata Szmalec


Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej "Otwarci" w Białymstoku

15-063 Białystok, ul. Warszawska 14


Ośrodek jest placówką prywatną, w której prowadzona jest psychoterapia indywidualna dorosłych, dzieci i młodzieży, analitycznie zorientowana psychoterapia grupowa oraz terapia par i rodzin. Zespół Ośrodka tworzą psychoterapeuci pracujący psychoanalitycznie i psychodynamicznie. Zespół regularnie poddaje swoją pracę superwizji u superwizorów PTPP, PTPPd, IAG Rasztów. W Ośrodku oferujemy staż w formie obserwacji psychoterapii grupowej, jak również prowadzenie procesu psychoterapii pod superwizją. Po odbyciu stażu jest możliwość podjęcia stałej współpracy. W Ośrodku organizowane są szkolenia, seminaria i superwizje przybliżające myśl psychoanalityczną środowisku psychoterapeutycznemu naszego regionu.


certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna Izabela Trybus


607257987


Piotr Dworczyk