Sekcja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży działa w ramach PTPP od wielu lat ale do tej pory nie miała swojej formalnej struktury.

Przyjęte na Walnym Zebraniu 21.10.2018 roku zmiany w Statucie PTPP umożliwiły formalne powołanie Sekcji DiM co nastąpiło 29.02.2020 roku.

Sekcja DiM jest ponadregionalną jednostką organizacyjną Towarzystwa powołaną, aby zrzeszać członków Towarzystwa praktykujących i szkolących się w psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży.

Zarząd Sekcji DiM

  • Przewodnicząca: Monika Jakubowicz
  • Sekretarz: Joanna Ronowska
  • Skarbnik: Grażyna Miazga
  • Członkowie Zarządu: Iwona Zgondek-Stram

Ścisła współpraca z Zarządem:

  • Daria Matoszko-Litwin
  • Anna Żebryk-Michalska

kontakt z Zarządem: sekcjadim.zarzad@ptpp.pl

Zasady funkcjonowania Sekcji DiM określa Regulamin Sekcji DiM.

Członkowie są przyjmowani na podstawie pisemnej Aplikacji do Sekcji DiM.

Zachęcamy wszystkich Państwa którzy praktykujecie i szkolicie się w psychoterapii dzieci i młodzieży do aplikowania do Sekcji DiM.

Aplikacje proszę przesyłać mailowo na adres Sekretariatu PTPP info@ptpp.pl tytułując „Aplikacja do Sekcji DiM”.

 

Pliki do pobrania

Aplikacja do sekcji DIM – pobierz
Regulamin sekcji DIM – pobierz