Ogłoszona kilka dni temu przez Światową Organizację Zdrowia pandemia koronowirusa stawia nas w obliczu zupełnie nowej nieznanej wcześniej sytuacji. Zagrożenie epidemiczne tak oczywiste i bliskie, a zarazem nieokreślone stawia wyzwanie dla naszego przeżywania i myślenia. Wszyscy doświadczamy trudnych uczuć, ale jednocześnie szukamy oparcia w naszych osobistych relacjach, w naszym poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, w nadziei i zaufaniu wobec życia i świata.

W tych szczególnych warunkach powinniśmy podporządkowywać się zaleceniom służb medycznych oraz wprowadzanym ograniczeniom. Na ten moment winniśmy zastosować się do zaleceń pozostawania w domach, zarówno respektując wymogi sanitarne, wymóg odpowiedzialności społecznej i konieczność włączenia się naszego środowiska do działań mających na celu ograniczenia zasięgu i tempa rozwoju epidemii. Jednocześnie chcemy szukać sposobów na zapewnianie pacjentom wsparcia w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji. W związku z tym, aby nie przerywać procesów terapeutycznych, zdecydowanie rekomendujemy naszym psychoterapeutom przejście w najbliższym czasie na pracę terapeutyczną w systemie telefonicznym lub online. Rekomendujemy, by na ten moment przekazywać pacjentom informację o zmianie systemu pracy co najmniej na najbliższe dwa tygodnie, dodając, że przed upływem tego czasu, w zależności od sytuacji, będziemy informować o kolejnych krokach.

Lista psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej gotowych udzielić bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego

Władze PTPP