Interpretacja musi pozostawić pacjentowi
przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest

Michael Parsons

II edycja Konkursu na Referat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii PsychoanalitycznejTemat przewodni:
Bezradność
Ujęcie psychoanalityczne

Zapraszamy do napisania referatu na powyższy temat. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone kwotą 1000 złotych każda.
Zarząd PTPP będzie również wspierał i finansował wygłoszenie nagrodzonych prac. Referaty zostaną opublikowane na stronach Towarzystwa. Planowana jest również konferencję, na której zaprezentowane zostaną nagrodzone prace.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie konkursu zamieszczonym poniżej.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Na referaty czekamy do 30 czerwca 2021.


  • REGULAMIN KONKURSU NA REFERATOpen or Close
  • REGULAMIN KONKURSU PROJEKTÓW BADAWCZYCH PTPPOpen or Close
  • AKTUALNOŚCIOpen or Close
  • ARCHIWUMOpen or Close