Interpretacja musi pozostawić pacjentowi
przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest

Michael Parsons

DOKUMENTY SKŁADANE NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE CZŁONKOSTWA

 1. aplikacja (wypełniony wzór aplikacji, który mieści się na stronie, części dotyczące szkolenia, superwizji, terapii własnej dokładnie wypełnione z miesiącami i latami)
 2. podanie
 3. skan dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich
 4. zaświadczenie potwierdzające udział w czteroletnim szkoleniu psychoterapeutycznym (zaświadczenie może mieć formę maila otrzymanego od Zarządu szkolenia)


 1. aplikacja (wypełniony wzór aplikacji, który mieści się na stronie, części dotyczące szkolenia, superwizji, terapii własnej dokładnie wypełnione z miesiącami i latami)
 2. opinia na status członka nadzwyczajnego z własnej pracy terapeutycznej, od superwizora prowadzącego indywidualną superwizję szkoleniową kandydata
 3. podanie
 4. skan dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich
 5. zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami PTPP (dotyczy sytuacji, kiedy osoba aplikująca jest kandydatem)
 6. zaświadczenie potwierdzające udział w czteroletnim szkoleniu psychoterapeutycznym (zaświadczenie może mieć formę maila otrzymanego od Zarządu szkolenia)


 1. aplikacja (wypełniony wzór aplikacji, który mieści się na stronie, części dotyczące szkolenia, superwizji, terapii własnej dokładnie wypełnione z miesiącami i latami)
 2. podanie (z opisem drogi szkoleniowej i zawodowej, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji kandydata oraz dwuletniej równoległości szkolenia teoretycznego, terapii szkoleniowej oraz superwizji szkoleniowej)
 3. rekomendacja 1 (z superwizji szkoleniowej na status członka zwyczajnego)
 4. rekomendacja 2 (z superwizji szkoleniowej na status członka zwyczajnego)
 5. skan dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich
 6. skan dyplomu ukończenia afiliowanego przez PTPP szkolenia teoretycznego      (w przypadku braku wymaganej równoległości szkolenia teoretycznego, superwizji  szkoleniowej i terapii szkoelniowej – zaświadczenie od osób prowadzących szkolenie uzupełniające)
 7. zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami PTPP (dotyczy sytuacji, kiedy osoba aplikująca jest członkiem Towarzystwa)
 8. potwierdzenie wpłaty na konto PTPP opłaty certyfikacyjnej w kwocie 400 zł.

Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Komisję Kwalifikacyjną dokumentów do obrony referatu osoba aplikująca dołącza:

9. referat (napisany wg wytycznych pisania referatu zamieszczonych na stronie PTPP).


 1. aplikacja (wypełniony wzór aplikacji, który mieści się na stronie, części dotyczące szkolenia, superwizji, terapii własnej dokładnie wypełnione z miesiącami i latami)
 2. podanie wraz z opisem drogi zawodowej i szkoleniowej – proszę opisać uwzględniając następujące kryteria (Uchwała nr 4 z Walnego Zebrania z dnia 17.10.2010)
  • upłynięcie czasu przynajmniej 3 lat od uzyskania członkostwa zwyczajnego
  • odbycie terapii szkoleniowej, trwającej przynajmniej sześć lat
  • posiadanie doświadczenia w pracy z pacjentami w częstotliwości trzy razy w tygodniu
  • udokumentowana ciągłość rozwoju zawodowego (np. przez udział w seminariach,  grupach superwizyjnych) to minimum osiem lat;
 3. rekomendacja 1 na status superwizora i/lub terapeuty szkoleniowego od superwizora uznanego przez Towarzystwo
 4. rekomendacja 2 na status superwizora i/lub terapeuty szkoleniowego od superwizora uznanego przez Towarzystwo
 5. zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami PTPP


PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

Dokumenty na wszystkie statusy proszę przesłać w jednym mailu na adres Sekretariatu PTPP: info@ptpp.pl z kolejnymi załącznikami, opisanymi od nazwiska np. Nowak-aplikacja, Nowak-podanie, Nowak-rekomendacja1, Nowak- rekomendacja 2 itd.

Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami można otrzymać od Skarbnika Towarzystwa p. Dawida Bieńkowskiego, kontaktując się mailowo info@ptpp.pl

Dokumenty kandydata zostaną wstępnie sprawdzone przez Sekretariat a następnie przekazane do rozpatrzenia Komisji Kwalifikacyjnej, której Sekretarz potwierdzi mailem ich otrzymanie.

Kolejnym mailem kandydat dostanie odpowiedź po rozpatrzeniu przez członków Komisji jego dokumentów.