KANDYDAT

1. aplikacja (wypełniony komputerowo wzór aplikacji, który mieści się na stronie, części dotyczące szkolenia, superwizji, terapii własnej dokładnie wypełnione z miesiącami i latami)

2. podanie

3. skan dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich

4. zaświadczenie potwierdzające udział w czteroletnim szkoleniu psychoterapeutycznym (zaświadczenie może mieć formę maila otrzymanego od szkoły psychoterapeutycznej)

CZŁONEK NADZWYCZAJNY

1. aplikacja (wypełniony komputerowo wzór aplikacji, który mieści się na stronie, części dotyczące szkolenia, superwizji, terapii własnej dokładnie wypełnione z miesiącami i latami)

2. opinia na status członka nadzwyczajnego z własnej pracy terapeutycznej, od superwizora prowadzącego indywidualną superwizję szkoleniową kandydata

3. podanie

4. skan dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich

5. zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami PTPP (dotyczy sytuacji, kiedy osoba aplikująca jest kandydatem)

6. zaświadczenie potwierdzające udział w czteroletnim szkoleniu psychoterapeutycznym (zaświadczenie może mieć formę maila otrzymanego od Zarządu szkolenia)

CZŁONEK ZWYCZAJNY

1. aplikacja (wypełniony komputerowo wzór aplikacji, który mieści się na stronie, części dotyczące szkolenia, superwizji, terapii własnej dokładnie wypełnione z miesiącami i latami)

2. podanie (z opisem drogi szkoleniowej i zawodowej, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji kandydata oraz czteroletniej równoległości szkolenia teoretycznego, terapii szkoleniowej oraz superwizji szkoleniowej)

3. rekomendacja 1 (z superwizji szkoleniowej na status członka zwyczajnego)

4. rekomendacja 2 (z superwizji szkoleniowej na status członka zwyczajnego)

5. skan dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich

6. skan dyplomu ukończenia afiliowanego przez PTPP szkolenia teoretycznego

w przypadku braku wymaganej równoległości szkolenia teoretycznego, superwizji szkoleniowej i terapii szkoleniowej – zaświadczenie od osób prowadzących szkolenie uzupełniające

7. zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami PTPP (dotyczy sytuacji, kiedy osoba aplikująca jest członkiem Towarzystwa)

8. potwierdzenie wpłaty na konto PTPP opłaty certyfikacyjnej w kwocie 400 zł.

Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Komisję Kwalifikacyjną dokumentów do obrony referatu osoba aplikująca dołącza

9. referat (napisany wg wytycznych pisania referatu zamieszczonych na stronie PTPP).

TERAPEUTA SZKOLENIOWY I/LUB SUPERWIZOR

1. aplikacja – wypełniony komputerowo wzór aplikacji, który mieści się na stronie internetowej PTPP; (części dotyczące szkolenia, superwizji, terapii własnej wypełnione dokładnie, z uwzględnieniem lat i miesięcy)

2. podanie wraz z opisem drogi zawodowej i szkoleniowej – proszę opisać uwzględniając następujące kryteria (Uchwała nr 4 z Walnego Zebrania z dnia 17.10.2010)

• upłynięcie czasu przynajmniej 5 lat od uzyskania członkostwa zwyczajnego
• odbycie terapii szkoleniowej, trwającej przynajmniej sześć lat
• posiadanie doświadczenia w pracy z pacjentami w częstotliwości trzy razy w tygodniu
• udokumentowana ciągłość rozwoju zawodowego (np. przez udział w seminariach, grupach superwizyjnych) to minimum osiem lat;

3. rekomendacja 1 na status superwizora i/lub terapeuty szkoleniowego od superwizora uznanego przez Towarzystwo

4. rekomendacja 2 na status superwizora i/lub terapeuty szkoleniowego od superwizora uznanego przez Towarzystwo

5. zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami PTPP