Interpretacja musi pozostawić pacjentowi
przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest

Michael Parsons

Sekcja Par i Rodzin PTPP

Sekcja Par i Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

Serdecznie zaprasza na wykład otwarty online

Francis Grier pt ,,Narcyzm a kontenerowanie w relacji pary’’ który odbędzie się  w poniedziałek 31 stycznia 2022  o godz 20.00 na platformie Zoom.

 Francis Grier jest analitykiem szkoleniowym i superwizorem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, a także zastępcą redaktora naczelnego (Wielka Brytania) i nowo wybranym redaktorem naczelnym International Journal of Psychoanalysis. Jest również psychoterapeutą par. Pracuje w prywatnej praktyce w Londynie. Prowadzi seminarium dla psychoterapeutów w Fitzjohn’s Unit w Tavistock Clinic, czyli miejscu specjalizującym się w psychoanalitycznej pracy z pacjentami, którzy normalnie nie mieliby dostępu do leczenia psychoanalitycznego. Jest autorem i redaktorem artykułów, rozdziałów i dwóch książek na temat psychoterapii par, w tym Edyp i para (2005, Karnac/2015, Oficyna Wydawnicza Fundament), a także artykułów dla International Journal of Psychoanalysis na temat dwóch oper Verdiego (Rigoletto i La Traviata), genderowego podejścia do Beethovena, muzykalności w gabinecie terapeutycznym oraz muzyki popędów i perwersji. Przed rozpoczęciem szkolenia psychoanalitycznego był zawodowym muzykiem. W 1985 roku wystąpił z pierwszym recitalem solowym na koncercie Royal Albert Hall Proms, a w 2012 roku otrzymał nagrodę British Composer Award.

 

Wykład odbędzie się  31 stycznia 2022 (poniedziałek)

Miejsce Wykładu: godz.20.00 , platforma Zoom.

Wykład będzie wygłoszony w języku angielskim .

Polskie tłumaczenie będzie wysłane każdemu uczestnikowi na podany w zgłoszeniu adres mailowy w pliku pdf w weekend poprzedzający spotkanie. Dyskusja po wykładzie będzie tłumaczona na żywo.

 1. Członkinie  i członkowie PTPP – wstęp jest wolny, konieczne jest wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na www.psychoanalizapary.pl w zakładce : Wykłady otwarte. W odpowiedzi prześlemy link do wydarzenia.
  WAŻNE: prosimy logować się na 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia, nie wcześniej.
 2. Osoby spoza PTPP – wstęp płatny 45 zł.

Prosimy o dokonanie przelewu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego i załączenie potwierdzenia wpłaty. W odpowiedzi prześlemy link do wydarzenia. Wypełnienie formularza jest niezbędne do rejestracji – inaczej nie mamy danych do faktury ani adresu mailowego by przesłać link do wykładu.

Z powodów organizacyjnych zgłoszenia na wykład   przyjmujemy  do  27.01.2022 stycznia 2022 (czwartek) do końca dnia.

SEKCJA PAR I RODZIN POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII
PSYCHOANALITYCZNEJ ul. Złota 9/8,00-019 Warszawa


Psychoanalityczna Szkoła Psychoterapii PTPP w Poznaniu

 

Koleżanki, Koledzy, Szanowni Państwo,

jako Psychoanalityczna Szkoła Psychoterapii w Poznaniu (PSP Poznań) zapraszamy na

 

SYMPOZJUM „Czuły Narrator” – o settingu w psychoterapii psychoanalitycznej,

 

które odbędzie się w sobotę 5 marca 2022 (9.30-12.30) Poznań/ZOOM.

 

Dla członków i kandydatów PTPP wstęp wolny i bez zapisywania się. Link do rejestracji zostanie wysłany drogą mailową wszystkim członkiniom i członkom, kandydatkom i kandydatom PTPP do 3.03.2022. Prosimy, ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych spotkań, podpisywać się w trakcie spotkania z imienia i nazwiska.

Osoby nie należące do PTPP -prosimy o zgłaszanie się na adres: info@ptpp.pl  po uprzednim dokonaniu wpłaty w wysokości 40 zł (proszę podać: imię, nazwisko, adres mailowy) i przesłaniu potwierdzenia.

Wpłatę wraz z dopiskiem „ Sympozjum 5 marca” oraz imieniem i nazwiskiem prosimy przekazać na konto PTPP:

08 1240 1037 1111 0010 0081 3850.

Osoby, którą chcą otrzymać fakturę za dokonaną wpłatę prosimy o przesłanie DANYCH DO FAKTUR ( imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres) na adres: faktury@ptpp.pl
W przypadku rezygnacji na dwa tygodnie przed terminem wykładu, opłata nie podlega zwrotowi. Termin zapisów upływa 3.03.2021.

 

 

Przedstawimy Państwu 4 referaty i zaprosimy do dyskusji. Plakat, Program i Abstrakt Sympozjum zamieszczamy poniżej.

Prosimy o przekazywanie informacji o Sympozjum. Będzie nam miło Państwa gościć!

W imieniu Prelegentek/Prelegentów i Zarządu PSP Poznań,

Anna Gąsiorowska-Krawczyk

 

Grafika Joanna Szczepaniak-Gałęcka

Program 

 • Anna Gąsiorowska-Krawczyk
  „Czuły Narrator” – o settingu w psychoterapii psychoanalitycznej. Wprowadzenie
 • Nadia Kostrzewa
  Sny i zabawy. Refleksje na temat psychoanalitycznej ramy
 • Joanna Szczepaniak-Gałęcka
  Setting – zewnętrzna reprezentacja kontenera. Praca z Panią G
 • Michał Knapiński
  Setting psychoanalityczny jako funkcja ojcowska
 • Melisa Maras
  Psychoanalityczne łono a percepcja ramy gabinetu

+ dyskusja

 

Abstrakt 

Anna Gąsiorowska-Krawczyk

„Czuły Narrator” – o settingu w psychoterapii psychoanalitycznej

Kontakt dwóch osób, jakim jest psychoterapia psychoanalityczna, potrzebuje „bezpiecznego domu”. Odbywa się w przestrzeni czy w polu analitycznym. Tym co buduje warunki konieczne dla kontaktu analitycznego jest setting. Autorzy stawiają pytania wokół podstawowych zagadnień bu- dowania i utrzymywania relacji analitycznej, tego co ją umożliwia i zabezpiecza. Temat settingu stał się jeszcze bardziej złożony w czasie pandemii Covid 19.

Setting często opisywany jest jako to, co obiektywizuje sytuację analityczną, „coś ojcow- skiego”, rzadziej jako tworzenie czułego receptywnego środowiska, coś co pełni funkcje macie- rzyńskie. Tak rozumiany setting staje się „Czułym Narratorem” (Tokarczuk 2020) a psychoterapeu- ta czy sesja psychoterapeutyczna bezpiecznym środowiskiem, które poprzez trwającą w czasie sta- łość, pozwala rodzić się nowemu. Metaforą przedstawianej perspektywy może być opowieść Olgi Tokarczuk o zdjęciu matki która tęskni i czeka na swoją niepoczętą jeszcze córkę i to czekanie „przyprowadza dziecko” na świat.

Autorzy wystąpień, psychoterapeuci, przybliżają różne perspektywy myślenia o settingu ilu- strując je winietami klinicznymi. Nadia Kostrzewa w referacie „Sny i zabawy. Refleksje na temat psychoanalitycznej ramy” zakłada, że analityczny setting oferuje pacjentowi specyficzną żywą ramę, w której możliwym staje się wyłanianie wcześniej niereprezentowanych doświadczeń. Refe- rat Joanny Szczepaniak-Gałęckiej, odwołujący się do prac W. Biona, jest próbą rozumienia i zobra- zowania settingu jako zewnętrznej reprezentacji kontenera, w aktywny sposób oddziałującego na proces. Michał Knapiński w referacie „Setting psychoanalityczny jako funkcja ojcowska” akcentuje znaczenie bezpiecznych granic dla analizowania niepokojących obszarów osobowości pacjenta. W referacie „Psychoanalityczne łono a percepcja ramy gabinetu” Melisa Maras odnoszac się do mię- dzycielesnej faktury doświadczenia analizuje aspekty ciała jako elementy settingu. 

 

 


Sekcja Par i Rodzin PTPP


Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej

VI Konferencja Pracując psychoanalitycznie z parami


 

VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA FRANCES TUSTIN


Archiwum aktualności >>