Interpretacja musi pozostawić pacjentowi
przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest

Michael Parsons

WŁADZE PTPP

Prezes: Krzysztof Jusiński

Wiceprezes: Anna Dyduch-Maroszek

Wiceprezes: Iwona Wyczańska

Sekretarz: Małgorzata Chojnowska

Skarbnik: Iwona Rachuna-Woźniak


Przewodnicząca: Katarzyna Procenko-Słaboszowska

Wiceprzewodnicząca: Anna Gąsiorowska-Krawczyk

Sekretarz: Agnieszka Bielawska


Przewodnicząca:

Anna Posiewnik annaposiewnik@wp.pl

 

 

 

Danuta Golec

Joanna Prendota

Ewa Sobczak

Marzena Witkowska


Marcela Czabak

Teresa Gałązka-Bazydło

Monika Głuszkowska

Dorota Kaja

Alicja Kubiak

Dorota Orłowska-Drąg

Olga Pilinow

Zuzanna Stadnicka-Dmitriew

Hanna Stanek-Gajowniczek

Anna Stęplewska-Południak

Barbara Teodorczyk

 


Przewodnicząca:  Dorota Orłowska-Drąg

Wiceprzewodnicząca:  Barbara Teodorczyk

Sekretarz:  Alicja Kubiak


Przewodnicząca Komisji: Teresa Gałązka-Bazydło

Sekretarz Komisji: Anna Stęplewska-Południak

Dorota Kaja

Zuzanna Stadnicka-Dmitriew

Barbara Teodorczyk


Przewodnicząca Komisji: Hanna Stanek-Gajowniczek

Marcela Czabak

Alicja Kubiak

Dorota Orłowska-Drąg

Olga Pilinow


Monika Głuszkowska