Psychoanalityczna Szkoła Psychoterapii w Warszawie

Szkolenie Uzupełniające

Jest to szkolenie skierowane do osób, które uczestniczyły w jednym z czteroletnich szkoleń zatwierdzonych przez Radę Towarzystwa, ale nie ukończyły go i nie otrzymały dyplomu np. z powodu niedopełnienia kryterium równoległości.

Długość jego trwania zależy od długości braku równoległości.

Zgodnie z uchwałą Rady PTPP szkolenie uzupełniające składa się z 20 godzin seminariów teoretycznych i 20 godzin seminariów klinicznych w ciągu roku.

Proponujemy spotkania raz w miesiącu w ostatnie piątki miesiąca w godzinach 18.00 – 21.00. Szkolenie zacznie się we wrześniu 2017 i będzie odbywało się w siedzibie PTPP na ul.Złotej 9/8.

Zajęcia będą prowadzone przez superwizorów PTPP i psychoanalityków PTPa.

Koszt szkolenia: 100 zł miesięcznie.

Zgłoszenie na szkolenie prosimy przesyłać na adres: katarzynaskrzypek.skrzypek@gmail.com tel 603954490