Interpretacja musi pozostawić pacjentowi
przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest

Michael Parsons

Szkolenia Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

Psychoanalityczna Szkoła Psychoterapii PTPP w Trójmiescie

W kwietniu 2014 r. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej powołało pierwszy Zarząd Szkoły PTPP w Trójmieście.

 

Aktualny skład Zarządu:

KIEROWNIK SZKOLENIA: Anna Dyduch-Maroszek,

SEKRETARZ: Agnieszka Niemirowicz-Sławek

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Jolanta Krzemińska, Anna Szulc-Cieplicka

 

PSP Trójmiasto jest drugą szkołą zorganizowaną przez PTPP na terenie Polski.

Celem szkolenia jest stworzenie możliwości kształcenia się w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej szerokiemu środowisku terapeutów z regionu pomorskiego.

Program szkolenia umieszczony jest powyżej. Nabór odbywa się przez cały rok. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety (do pobrania ze strony PTPP) na adres: szkola.trojmiasto@ptpp.pl. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest własna psychoterapia u psychoterapeuty szkoleniowego PTPP, praktyka kliniczna, superwizja indywidualna. Koszt szkolenia wynosi wynosi 1250zł. za semestr i 2500zł. za rok.
Rozpoczynamy również roczne szkolenie „Wstęp do psychoterapii psychoanalitycznej” dla osób niekwalifikujących się do szkolenia czteroletniego.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej szkolatrojmiasto.ptpp.pl, mailowo (szkola.trojmiasto@ptpp.pl) lub telefonicznie pod numerem 600 361 293 w wt: 11-16, śr 15-18, czw.po 16, pt po 14.


Organizacja szkoleń w Trójmieście

Kandydat do szkolenia przesyła na adres (szkola.trojmiasto@ptpp.pl) ankietę kwalifikacyjną, której wzór znajduje się na stronie.

Odbywa dwie rozmowy z superwizorami PTPP. Rozmowy kwalifikacyjne są płatne. Opłatę (220 zł za dwa spotkania) należy przelać na  konto PTPP nr
08 1240 1037 1111 0010 0081 3850
przed pierwszym spotkaniem. Kandydat do szkolenia przesyła do sekretariatu ankietę kwalifikacyjną, której wzór znajduje się na stronie.

Osoba szkoląca się, w momencie rozpoczęcia szkolenia, musi być we własnej terapii u psychoterapeuty szkoleniowego PTPP lub psychoanalityka PTPa. Terapia ma trwać przez cały czas szkolenia, z częstotliwością minimum 3 sesje w tygodniu.

Przez cały czas trwania szkolenia student jest zobowiązany do uczestnictwa w superwizji indywidualnej odbywającej się minimum raz w tygodniu u superwizora PTPP lub psychoanalityka PTPa. W trakcie szkolenia należy odbyć dwa indywidualne procesy superwizyjne u dwóch różnych superwizorów PTPP lub psychoanalityków PTPa. Przynajmniej jeden z tych procesów superwizyjnych powinien trwać co najmniej rok i dotyczyć jednego dorosłego pacjenta odbywającego terapię z częstotliwością minimum dwóch sesji w tygodniu.

Szkolenie trwa 4 lata. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu od września do czerwca. W czasie każdego zjazdu, program realizowany jest w kilku blokach po 1,5h (zajęcia teoretyczne) i 2 x po 1,5 godz – zajęcia kliniczno-supewizyjne.

Po każdym roku studenci przekazują opinie prowadzących seminaria. Osoby będące w szkoleniu wyrażają też swoje zdanie na temat szkolenia / prowadzących w ankietach.

Zajęcia prowadzą superwizorzy PTPP i psychoanalitycy PTPa.