Interpretacja musi pozostawić pacjentowi
przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest

Michael Parsons

Szkolenia Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

Psychoanalityczna Szkoła Psychoterapii PTPP - Trójmiasto

W kwietniu 2014 r. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej  powołało pierwszy  Zarząd  Szkoły  PTPP  w  Trójmieście.

Aktualny skład Zarządu:

KIEROWNIK SZKOLENIA 2017/2018:
Izabela Falkowska

SEKRETARZ:
Agnieszka Niemirowicz-Sławek

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
Danuta Sienkiewicz, Mariusz Siejek
Jolanta Piłatowicz-Szymkowiak

PSP Trójmiasto jest drugą szkołą zorganizowaną przez PTPP na terenie Polski.

Celem  szkolenia  jest  stworzenie możliwości kształcenia się w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej szerokiemu środowisku terapeutów  z  regionu pomorskiego.

Program  szkolenia  umieszczony jest powyżej. Nabór odbywa się do końca czerwca każdego roku. Osoby zaintresowane prosimy o  przesłanie  wypełnionej  ankiety  (do  pobrania ze strony PTPP) na adres:  szkola.trojmiasto@ptpp.pl.  Warunkiem  uczestnictwa  w szkoleniu jest własna  psychoterapia  u psychoterapeuty szkoleniowego PTPP, praktyka kliniczna,superwizja indywidualna. Koszt szkolenia wynosi 1000 zł. za semestr i 2000 zł. za rok, a od września 2018 wynosi 1250zł. za semestr i 2500zł. za rok. Całość dochodów  ze  szkolenia  będzie przeznaczona  na rozwój psychoterapii psychoanalitycznej w regionie pomorskim.

Wszelkie  dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.szkolatrojmiasto.ptpp.pl, mailowo (szkola.trojmiasto@ptpp.pl)  lub  telefonicznie  pod numerem 600 361 293 w wt: 11-16, śr 15-18, czw.po 16, pt po 14.


Organizacja szkoleń w Trójmieście

 

Kandydat do szkolenia przesyła na adres (szkola.trojmiasto@ptpp.pl) ankietę kwalifikacyjną, której wzór znajduje się na stronie.

Odbywa dwie rozmowy z superwizorami PTPP. Rozmowy kwalifikacyjne są płatne. Opłatę (220 zł za dwa spotkania) należy przelać na nr konta regionalnego PTPP 91144013870000000014416587 przed pierwszym spotkaniem. Kandydat do szkolenia przesyła do sekretariatu ankietę kwalifikacyjną, której wzór znajduje się na stronie.

Osoba szkoląca się, w momencie rozpoczęcia szkolenia, musi być we własnej terapii u psychoterapeuty szkoleniowego PTPP lub psychoanalityka PTPa. Terapia ma trwać przez cały czas szkolenia, z częstotliwością minimum 3 sesje w tygodniu.

Przez cały czas trwania szkolenia student jest zobowiązany do uczestnictwa w superwizji indywidualnej odbywającej się minimum raz w tygodniu u superwizora PTPP lub psychoanalityka PTPa. W trakcie szkolenia należy odbyć dwa indywidualne procesy superwizyjne u dwóch różnych superwizorów PTPP lub psychoanalityków PTPa. Proces superwizyjny z każdym superwizorem powinien trwać minimum rok i dotyczyć jednego pacjenta mającego co najmniej dwie sesje w tygodniu.

Szkolenie trwa 4 lata. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu od września do czerwca. W czasie każdego zjazdu, program realizowany jest w  kilku blokach po 1,5h (zajęcia teoretyczne) i 2 x po 1,5 godz – zajęcia kliniczno-supewizyjne.

Po każdym roku  studenci przekazują opinie prowadzących seminaria. Osoby będące w szkoleniu wyrażają też swoje zdanie na temat szkolenia / prowadzących  w ankietach.

Zajęcia prowadzą superwizorzy PTPP i psychoanalitycy PTPa.