Interpretacja musi pozostawić pacjentowi
przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest

Michael Parsons

Szkolenia Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

Psychoanalityczna Szkoła Psychoterapii PTPP - Warszawa

PSP jest częścią struktur Towarzystwa i pracuje w ścisłym powiązaniu z Zarządem, Radą PTPP.

Szkolenie trwa cztery lata.

Program szkolenia jest zgodny z wymaganiami merytorycznymi i formalnymi  Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskiej Rady Psychoterapii.

Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów zainteresowanych podejściem psychoanalitycznym.

Rozpoczęcie szkolenia uprawnia do ubiegania się o status kandydata PTPP.


Organizacja szkoleń w Warszawie i Poznaniu

Za organizację szkolenia w Warszawie i Poznaniu odpowiada Zarząd Szkolenia PTPP w składzie:

PSP Warszawa

 • Krzysztof Jusiński – kierownik
 • Anita Stachnio – sekretarz
 • Anna Kulesza-Jaworska – członkini Zarządu
 • Marzena Pasek – członkini Zarządu
 • Justyna Pawłowska – członkini Zarządu

Kontakt:   pspwarszawa@gmail.com

Filia w Poznaniu

 • Hanna Bogacka
 • Daria Dembińska-Krajewska
 • Teresa Gałązka-Bazydło
 • Anna Gąsiorowska-Krawczyk

Więcej informacji


Psychoanalityczna Szkoła Psychoterapii PTPP - Trójmiasto

Aktualny skład  Zarządu  Szkoły  PTPP  w  Trójmieście:

 • Anna Dyduch-Maroszek – kierownik
 • Agnieszka Niemirowicz-Sławek – sekretarz,
 • Jolanta Krzemińska, Anna Szulc-Cieplicka – członkowie Zarządu.

Jest to druga szkoła organizowana przez PTPP na terenie Polski. Celem  szkolenia  jest  stworzenie możliwości kształcenia się w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej szerokiemu środowisku terapeutów  z  regionu pomorskiego.

Wszelkie  dodatkowe informacje można uzyskać mailowo (szkola.trojmiasto@ptpp.pl)  lub  telefonicznie  pod numerem 604 819 719 w dni od pn. – czw. godz 8.00-10.00, 20.00-21.00.

Adres strony http://szkolatrojmiasto.ptpp.pl

Więcej informacji


Szkolenie w psychoterapii analitycznej dzieci i młodzieży

Organizatorem szkolenia jest Sekcja Dzieci i Młodzieży PTPP

Program szkolenia, zatwierdzony przez Radę PTPP, powstał w oparciu o kryteria merytoryczne i formalne opracowane przez Sekcję DiM PTPP oraz o wytyczne przyjęte przez Sekcję DiM EFPP. Szkolenie trwa 4,5 roku i dzieli się na: Szkolenie Podstawowe (2,5 roku) i Szkolenie Zaawansowane (2 lata).

Ukończenie szkolenia Podstawowego upoważnia do ubiegania się status członka Nadzwyczajnego sekcji DiM PTPP, natomiast szkolenie Zaawansowane daje możliwość ubiegania się o status członka Zwyczajnego Sekcji DiM PTPP.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z programem i regulaminem szkolenia oraz wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej.

Więcej informacji


STUDIUM PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

T r ó j m i a s t o

2016/2017

zaprasza do udziału w

2,5 – letnim szkoleniu w psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży.

Więcej informacji