Kandydat do szkolenia przesyła do sekretariatu ankietę kwalifikacyjną, której wzór znajduje się na stronie.

Kwalifikacja jest prowadzona przez cały rok jednak osoby zamierzające podjąć szkolenie w danym roku akademickim powinny złożyć ankietę do końca lipca.

Odbywa dwie rozmowy z superwizorami PTPP. Rozmowy kwalifikacyjne są płatne. Opłatę (220 zł + 50,60 zł /23% podatek VAT/ za dwa spotkania) należy przelać na konto PTPP przed pierwszym spotkaniem. Kandydat do szkolenia przesyła do sekretariatu ankietę kwalifikacyjną, której wzór znajduje się na stronie.

Osoba szkoląca się, w momencie rozpoczęcia szkolenia, musi być we własnej terapii u psychoterapeuty szkoleniowego PTPP lub psychoanalityka PTPa. Terapia ma trwać przez cały czas szkolenia, z częstotliwością minimum 3 sesje w tygodniu.

Superwizja indywidualna musi odbywać się u superwizora PTPP lub psychoanalityka PTPa z częstotliwością minimum raz w tygodniu i trwać przez cały czas trwania szkolenia.

W trakcie całego szkolenia student musi odbyć dwa procesy superwizyjne dotyczące dorosłych pacjentów u dwóch różnych superwizorów PTPP lub psychoanalityków PTPa. Przynajmniej jeden z tych procesów superwizyjnych ma trwać co najmniej rok i dotyczyć dorosłego pacjenta odbywającego terapię z częstotliwością minimum dwóch sesji tygodniowo.

W trakcie szkolenia możliwa jest praca z pacjentami pod superwizją w Poradni PTPP.

Szkolenie trwa 4 lata. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu od września do czerwca. W czasie każdego zjazdu, program realizowany jest w kilku blokach po 1,5h (zajęcia teoretyczne) i jednym 3 h (zajęcia kliniczno-superwizyjne).

Po każdym semestrze studenci spotykają się ze swoimi opiekunami szkolenia , którzy przekazują im opinie prowadzących seminaria .Osoby będące w szkoleniu wyrażają też swoje zdanie na temat szkolenia / prowadzących w ankietach.

Koszt szkolenia wynosi 3300 zł za rok (+ 23% VAT). Opłaty można wnosić w ratach semestralnych (1650 zł + 23% VAT) lub miesięcznych (350 zł + 23% VAT).
Opłata 23% VAT nie dotyczy członków i kandydatów PTPP.

Zajęcia prowadzą superwizorzy PTPP i psychoanalitycy PTPa.

 

4- letnie Szkolenie PSP w Poznaniu