Kandydat do szkolenia przesyła do sekretariatu ankietę kwalifikacyjną, której wzór znajduje się na stronie.

Odbywa dwie rozmowy z superwizorami PTPP. Rozmowy kwalifikacyjne są płatne. Opłatę (220 zł za dwa spotkania) należy przelać na konto PTPP przed pierwszym spotkaniem. Kandydat do szkolenia przesyła do sekretariatu ankietę kwalifikacyjną, której wzór znajduje się na stronie.

Osoba szkoląca się, w momencie rozpoczęcia szkolenia, musi być we własnej terapii u psychoterapeuty szkoleniowego PTPP lub psychoanalityka PTPa. Terapia ma trwać przez cały czas szkolenia, z częstotliwością minimum 3 sesje w tygodniu.

Przez cały czas trwania szkolenia student jest zobowiązany do uczestnictwa w superwizji indywidualnej odbywającej się minimum raz w tygodniu u superwizora PTPP lub psychoanalityka PTPa. W trakcie szkolenia należy odbyć dwa indywidualne procesy superwizyjne u dwóch różnych superwizorów PTPP lub psychoanalityków PTPa. Proces superwizyjny z każdym superwizorem powinien trwać minimum rok i dotyczyć jednego pacjenta mającego co najmniej dwie sesje w tygodniu.

W trakcie szkolenia możliwa jest praca z pacjentami pod superwizją w Poradni PTPP.

Szkolenie trwa 4 lata. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu od września do czerwca. W czasie każdego zjazdu, program realizowany jest w kilku blokach po 1,5h (zajęcia teoretyczne) i jednym 3 h (zajęcia kliniczno-superwizyjne).

Po każdym semestrze studenci spotykają się ze swoimi opiekunami szkolenia , którzy przekazują im opinie prowadzących seminaria .Osoby będące w szkoleniu wyrażają też swoje zdanie na temat szkolenia / prowadzących w ankietach.

Koszt szkolenia od 2018/2019 roku wynosi 3000 zł za rok. Opłaty można wnosić w ratach semestralnych (1500 zł) lub miesięcznych (320 zł).

Zajęcia prowadzą superwizorzy PTPP i psychoanalitycy PTPa.