Sekcja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPP powstała w 2007 roku. Stanowi ją grupa certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów terapii dzieci i młodzieży.

Przynależność do Sekcji regulują zapisy dotyczące członkostwa zawarte w Statucie  PTPP.

W 2013 roku Sekcja rozpoczęła realizację szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży którego program spełnia kryteria przyjęte przez EFPP.

Szkolenie Sekcji DiM

W ramach działalności Sekcji od 2011 roku odbywają się regularnie wykłady otwarte poświęcone problematyce pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wykłady otwarte Sekcji DiM

Sekcja współorganizowała również I Międzynarodową Konferencję Dwóch Sekcji EFPP: Psychoterapii Dorosłych i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży organizowaną wspólnie przez PTPP i EFPP w 2011 roku w Krakowie.

Kontakt: sekcjadim@ptpp.pl