Sekcja Psychoterapii Par i Rodzin została powołana Uchwałą Zarządu PTPP
10.07.2020 na wniosek Komitetu Założycielskiego składającego się z 12
terapeutów, członków zwyczajnych Towarzystwa, pracujących z parami i
rodzinami.

Sekcja PiR jest ponadregionalną jednostką organizacyjną Towarzystwa
powołaną, aby  zrzeszać członków Towarzystwa praktykujących i
szkolących się w psychoterapii psychoanalitycznej par i rodzin.

Zarząd Sekcji PiR:

  • Prezes: Jarosław Serdakowski
  • Wiceprezeska: Olga Kriegelewicz-Czarnecka
  • Skarbniczka: Anna Rasińska
  • Członkini: Barbara Amanowicz
  • Członkini: Agnieszka Humięcka

Ścisła współpraca z  Zarządem PTPP:

  • Olga Kriegelewicz-Czarnecka

Zasady funkcjonowania Sekcji PiR określa Regulamin Sekcji PiR.

Członkowie są przyjmowani na podstawie pisemnej Aplikacji do Sekcji PiR.

Zapraszamy wszystkich państwa, praktykujących i szkolących się  w
zakresie psychoterapii psychoanalitycznej par i rodzin  do aplikowania
do Sekcji PiR.

Aplikacje prosimy przesyłać mailowo na adres : sekcjapir@ptpp.pl
tytułując: ,,Aplikacja do Sekcji PiR”.

 

Pliki do pobrania:

Aplikacja do Sekcji PiR – pobierz
Regulamin Sekcji PiR – pobierz