Otwarte zaproszenie do pracy w Poradni PTPP

Specjalistyczna Poradnia PTPP zaprasza członków PTPP do pracy w zespole Poradni, do prowadzenia konsultacji, psychoterapii psychoanalitycznej i superwizji oraz do zgłaszania Poradni własnych inicjatyw. Oferta Poradni jest bezpłatna (do 4 konsultacji), pełnopłatna lub o obniżonej płatności stosownie do możliwości pacjentów (psychoterapia). Obecnie działają trzy gabinety. Zespół Poradni ulega naturalnej rotacji związanej z indywidualnymi planami życiowymi i zawodowymi terapeutów. W miarę dostępności gabinetów istnieje możliwość dołączania nowych osób. Osoby zainteresowane pracą w zespole Poradni PTPP prosimy o kontakt mailowy na adres: poradnia@ptpp.pl z dopiskiem w tytule „Poradnia – praca”.