Serdecznie dziękujemy wszystkim terapeutom, którzy wzięli udział w pierwszej wspólnej akcji Poradni i członków PTPP związanej z Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją. Pomysłodawczynią i koordynatorką tej akcji przy współudziale Poradni PTPP była Barbara Teodorczyk. Ta akcja stanowi inspirację dla dalszych działań o podobnym charakterze terapeutycznym i edukacyjnym. Poradnia PTPP będzie brała udział w obchodach dni poświęconych ważnym aspektom zdrowia psychicznego. Jest to okazja do propagowania myśli psychoanalitycznej i wyjścia na zewnątrz do różnych warszawskich środowisk lokalnych z ofertą terapeutyczną, szkoleniową i kulturalną PTPP. Zajęcia organizowane w tych dniach przez Poradnię (konsultacje i warsztaty) są bezpłatne. Zapraszamy wszystkich członków PTPP do włączenia się w te inicjatywy Poradni. Chcemy, aby były one obszarem działań wspólnych.

W tym roku Poradnia planuje wziąć udział w obchodach:

– Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom 10.09.2014 (warsztaty, materiał na temat profilaktyki samobójstw na stronie Poradni PTPP).

Poradnia prosi o kontakt terapeutów analitycznych, którzy mają przygotowanie i doświadczenie w psychotraumatologii i byliby skłonni bezpłatnie poprowadzić warsztat dla osób zajmujących się interwencją kryzysową.

– Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego 10.10.2014 (warsztaty, informacja o psychoanalitycznych spotkaniach filmowych Ukryte i teatralnym cyklu dyskusji Poufne, dyżury konsultantów).

Poradnia prosi o kontakt terapeutów analitycznych, którzy mają swój pomysł na warsztat z zakresu promocji zdrowia psychicznego adresowany do młodzieży, dorosłych, do nauczycieli i byliby skłonni bezpłatnie poprowadzić taki warsztat.

Poradnia PTPP zachęca do zgłaszania własnych pomysłów, inicjatyw, które służyłyby propagowaniu metody psychoanalitycznej i tworzeniu atmosfery koleżeńskiej pomocy i współpracy wewnątrz środowiska analitycznego.