Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy,

Poradnia PTPP działa na Złotej w Warszawie już ponad 3 lata. Obecnie w 3 gabinetach pracuje 26 terapeutów, prowadząc bezpłatne konsultacje (do 4 spotkań) i psychoterapię psychoanalityczną po obniżonych, dostosowanych do możliwości pacjenta stawkach. Liczba bezpłatnych konsultacji prowadzonych w Poradni dla ludności Warszawy rośnie, aktualnie wynosi – w styczniu 76 godz., w lutym 56 godz., w marcu 59 godz. Towarzystwo zobligowane jest do prowadzenia 20 godz. tygodniowo takich bezpłatnych konsultacji.

W Poradni 2 razy w miesiącu odbywają się zebrania kliniczne zespołu, prowadzone przez starsze stażem koleżanki (superwizorów lub członków zwyczajnych) – w 1 i 3 poniedziałek miesiąca w godz. 20.30-22.00. Terapeuci będący w szkoleniu, jeszcze przed uzyskaniem certyfikatu PTPP, mają własne terapie i superwizje szkoleniowe. Od wiosny tego roku planujemy cykl kilkunastu seminariów na temat prowadzenia konsultacji.

Oferta Poradni PTPP skierowana jest do osób potrzebujących pomocy psychologicznej na warunkach dostosowanych do ich możliwości finansowych, jak również do szkolących się terapeutów, pomagając im zdobywać doświadczenie terapeutyczne w prowadzeniu psychoterapii psychoanalitycznej i konsultacji. Poradnia działa w oparciu o procedury wypracowane w toku kilku lat jej funkcjonowania. Zarząd Poradni dąży do stworzenia warunków pracy optymalnych dla pacjentów i terapeutów. Specyfiką pracy jest bardzo duży ruch pacjentów. Mamy na Złotej głównie konsultacje i mniejszą w stosunku do nich liczbę terapii. Same zebrania kliniczne zespołu nie wystarczają, by przyjrzeć się problemom konsultowanych pacjentów i temu, jak z tymi konsultacjami radzą sobie szkolący się terapeuci.

Zarządowi Poradni bardzo zależy na objęciu młodych konsultantów większą opieką superwizorską. Z tego powodu serdecznie prosimy superwizorów o rozważenie możliwości podjęcia działania na rzecz PTPP w postaci prowadzenia (bezpłatnie lub po obniżonych stawkach) w jakimś zakresie (np. przez okres kilku miesięcy) superwizji indywidualnej procesów konsultacyjnych prowadzonych w Poradni przez 15 koleżanek i kolegów będących w szkoleniu. Superwizorów i członków zwyczajnych naszego Towarzystwa zapraszamy również do prowadzenia społecznie zebrań klinicznych (superwizyjnych) zespołu Poradni.

Prosimy o kontakt do końca kwietnia.

Z pozdrowieniami,

Zarząd Poradni

Aleksandra Szkurłat

Kinga Sochocka

Marzena Witkowska