Prowadzi Małgorzata Chojnowska

Wykład odbędzie się w siedzibie PTPP o godzinie 20.15.