Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej zaprasza na XVI konferencję :

„Ciało w psychoterapii- perspektywa psychoanalityczna”

 

Referaty wygłoszą:

Judith Mitrani: ” O cielesnej odrębności: obrazy rozwijającego się self”

Alina Schellekes: ” Fantazjowanie i hipochondria. Kiedy fantazjowanie wymyka się spod kontroli, a hipochondria staje się autystycznym azylem”

Katarzna Schier: ” Niewidzialne, obce, złe – namysły nad relacją psychika-ciało w procesie psychoanalitycznym”

Termin: 20.10.2018 r.
Miejsce: Hotel Haffner, ul.Haffnera 59 , Sopot
Czas trwania: 10.00-17.30
Rejestracja od godziny 9.00

Po konferencji zapraszamy na bankiet z kolacją i muzyką, który odbędzie się w Hotelu Haffner w Sopocie (dla członków i kandtdatów PTPP). Godziny bankietu 20.00-1.00. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – do 150 osób.

Są trzy opcje opłaty konferencyjnej

1. konferencja- 290 zł- płatne do 30.09
2. konferencja 310 zł- płatne od 1.10
3. konferencja + bankiet – 450 zł- płatne do 20.09

Niezależnie od wybranej opcji opłaty, prosimy o dokonywanie wpłat na konto PTPP (z dopiskiem ” opłata konferencyjna”) :
PKO SA I o. w Warszawie
08 1240 1037 1111 0010 0081 3850

Dane do rachunków należy przesyłać na adres info@ptpp.pl. Jednocześnie informujemy, że w dniu konferencji rachunki nie będą wydawane.

Uwaga!
W dniu 21.10.18 r. w Hotelu Haffner w Sopocie odbędzie Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Więcej informacji w późniejszym terminie.