PTPP zaprasza na konferencję „Nadzieja. Rozważania psychoanalityczne”, która odbędzie się

28 października 2017.

Szczegółowe informacje o prelegentach i miejscu znajdziecie Państwo na załączonym plakacie.

Następnego dnia – w niedzielę 29 października PTPP zaprasza certyfikowanych członków na seminarium kliniczne prowadzone przez Rene Roussillon’a, jednego z prelegentów konferencji. Seminaria będą tłumaczone. Szczegółowe informacje przekażemy Państwu w późniejszym terminie. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy prowadzi sekretariat pod adresem info@ptpp.pl

Komitet organizacyjny konferencji.

NADZIEJA 1 (2)c

Opłaty konferencyjne:

do 15 lipca 2017 r. – 250 zł,
do 15 września 2017 r. – 280 zł
od 16 września 2017 r. – 320 zł

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto PTPP (z dopiskiem „konferencja”):
PKO SA I o. w Warszawie 08 1240 1037 1111 0010 0081 3850.

Dane do rachunków należy przesyłać na adres: info@ptpp.pl.
Jednocześnie informujemy, że w dniu konferencji rachunki nie będą wydawane.

Program Konferencji

09.00 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15

Otwarcie konferencji – Krzysztof Jusiński (Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej)
Przyznanie honorowego członkostwa PTPP prof. Kenowi Robinsonowi i dr Katie Lewis

10.15 – 11.45

Alina Schellekes (Izraelskie Towarzystwo Psychoanalityczne) Jałowe krajobrazy psychiczne i zachłanne pragnienia kontaktu z drugim człowiekiem. Narracje Beckettowskie i analityczne
Moderator: Tomasz Tuszewski
Tłumaczenie: Magdalena Kaczorowska-Korzniakow

11.45 – 12.00

Przerwa na kawę

12.00 – 13.30

Rene Roussillon (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne) Powrót nadziei i zdolność żywienia nadziei
Moderator: Dorota Kaja
Tłumaczenie: Tomasz Olszewski

13.30 – 15.00

Przerwa na obiad

15.00 – 16.30

Ken Robinson (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne) Nadzieja jako kotwica procesu psychoanalitycznego
Moderator: Katarzyna Skrzypek
Tłumaczenie: Hanna Lisowska

16.30 – 16.45

Przerwa na kawę

16.45 – 17.45

Dyskusja panelowa z udziałem prelegentów
Moderator: Danuta Golec
Tłumaczenie: Magdalena Kaczorowska-Korzniakow, Tomasz Olszewski

17.45

Pożegnalna lampka wina