Wykład otwarty PTPP

28.06.2019 o godzinie 20 15 w siedzibie PTPP ul. Złota 9/8

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej zaprasza na wykład otwarty – wywiad z Michałem Łapińskim, który poprowadzi Marzena Witkowska. Podczas spotkania Małgorzata Chojnowska Prezes PTPP wręczy Michałowi Łapińskiemu honorowy certyfikat PTPP. Po wykładzie zapraszamy na lampkę wina.

Wstęp wolny.

Dr Michał Łapiński jest psychoanalitykiem szkoleniowym Australijskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jest członkiem International Psychoanalytical Association, European Psychoanalytical Federation oraz Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists. Pochodzi z Warszawy, gdzie był związany z Ośrodkiem Psychoterapii Nerwic w Rasztowie, którym kierował przez szereg lat przed wyjazdem z Polski w 1983 r. Po zamieszkaniu w Melbourne w 1985 r. był wieloletnim dyrektorem szkoleniowego i konsultacyjnego Ośrodka Psychoterapii, a później jako profesor w Monash University w Melbourne prowadził podyplomowy kurs Master of Psychoanalytic Studies. Prywatną praktykę psychoanalityczną prowadzi od ponad 40 lat, ostatnio w ograniczonym wymiarze. Nadal prowadzi superwizje indywidualne i grupowe, jak również seminaria i warsztaty. Dr Łapiński redagował Psychoanalysis Downunder, publikację internetową Australijskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Wygłosił szereg prezentacji naukowych i klinicznych w Australii i za granicą, m.in w Polsce i na konferencjach EFP. Publikował artykuły i recenzje książek. Jest szczególnie zainteresowany pracami Biona i jego kontynuatorów. Prowadził zajęcia na ten temat, zarówno w Australii, jak i w Polsce. Przyczynił się do tłumaczeń prac Biona, które wydała w Polsce Oficyna Ingenium, jako redaktor merytoryczny i autor obszernych wstępów.