Prowadzi Profesor Ken Robinson.

Profesor Ken Robinson jest psychoanalitykiem prowadzącym prywatną praktykę w Newcastle w Wielkiej Brytanii. Prowadzi seminaria, wykłada i superwizuje w Wlk Brytanii i w wielu miejscach w Europie. Wydaje książki dotyczące historii psychoanalizy w Wlk. Brytanii, istoty oddziaływania terapeutycznego. Pisał o Freudzie, Ferenczim, Marion Milner i Winnicottcie.

Do Polski przyjeżdża od 2010 roku, regularnie prowadzi seminaria teoretyczne i kliniczne dla naszego Towarzystwa.

Wykład będzie tłumaczony, odbędzie się w siedzibie SWPS w Auli N 311, III piętro, prawa strona budynku
ul. Chodakowska 19/31, o godzinie 20.30
.