Wykład poprowadzi dr Lech Kalita

 

Wczesne stany umysłu – zwane także stanami pierwotnymi oraz prymitywnymi, a czasami utożsamiane ze stanami psychotycznymi – należą do najbardziej intrygujących, ale i najbardziej skomplikowanych zjawisk, z jakimi zmagają się psychoanalitycznie zorientowani badacze psychiki.

Wykład stanowi próbę nakreślenia teoretycznego kontekstu, w którym osadzone są poszczególne koncepcje wczesnych stanów umysłu. Autor zaznacza dwa odmienne prądy myśli psychoanalitycznej  – koncepcje akcentujące „intrapsychiczną” wizję rozwoju psychiki (np. brytyjska szkoła relacji z obiektem) oraz idee podkreślające „interpersonalny” wymiar powstawania umysłu (np. amerykańscy relacjoniści). Równolegle autor rozważa dwie perspektywy przyglądania się wczesnym stanom umysłu – „rozwojowy” punkt widzenia, skupiający się na prewerbalnych przeżyciach niemowlęcia, oraz „kliniczny” punkt widzenia, koncentrujący się na reaktywacji wczesnych stanów umysłu w pracy klinicznej, zwłaszcza w przeżyciach psychotycznych.

dr Lech Kalita – psycholog, certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Założyciel i członek zarządu Centrum Terapii Depresji w Gdyni. Autor publikacji z zakresu psychoterapii, tłumacz literatury specjalistycznej i superwizor instytucji publicznych.

 

Wykład odbędzie się na platformie zoom. Informacje o linku do spotkania zostaną wysłane na kilka dni przed wykładem drogą mailową. Prosimy, ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych spotkań, podpisywać się w trakcie spotkania z imienia i nazwiska.

Dla członków i kandydatów PTPP wstęp wolny. Osoby spoza PTPP – opłata w wysokości 40 zł.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: info@ptpp.pl

Wpłaty prosimy dokonywać do 17.03.2021, a informacje o wpłacie prosimy niezwłocznie przesłać wraz ze zgłoszeniem na adres: faktury@ptpp.pl

W przypadku rezygnacji na dwa tygodnie przez terminem wykładu, opłata nie podlega zwrotowi.

Wpłatę wraz z dopiskiem „Wykład otwarty Lecha Kality” oraz imieniem i nazwiskiem prosimy przekazywać na konto PTPP: 08 1240 1037 1111 0010 0081 3850

Termin zapisów upływa 17.03.2021 r.