Prowadzi Marzena Pasek

Seminarium otwarte o sztuce.

Seminarium poświęcone jest zagadnieniom przemocy i destrukcji w procesie twórczym. Wychodząc z założenia, że pragnienie tworzenia podąża ręka w ręka z pragnieniem niszczenia, przyjrzymy się twórczości Caravaggia, Picassa i Brzeskiego. Pomocnym będzie zapoznanie się z teoriami twórczości : freudowskim poglądem na sublimację, koncepcją reparacji M. Klein oraz winnicottowskim „użyciem obiektu”. Zapraszam, Marzena Pasek