Prowadzi Profesor Ken Robinson

Wykład odbędzie się 27 kwietnia o godzinie 20.15
w Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie, ul. Czerniakowska 178A.

Wykład i dyskusja będą tłumaczone z języka angielskiego.

Koszt udziału w wykładzie wynosi 25 zł dla członków PTPP i 35 zł dla osób nie będących w PTPP.
Zapisy prowadzi sekretariat PTPP info@ptpp.pl
Prosimy o wpłaty na konto PTPP z dopiskiem „wykład K.R.”
08 1240 1037 1111 0010 0081 3850

Profesor Ken Robinson jest psychoanalitykiem prowadzącym prywatną praktykę w Newcastle w Wielkiej Brytanii. Jest profesorem psychoanalizy na Uniwersytecie Northumbria i prowadzi tam studium doktoranckie z psychoanalizy i psychoterapii psychoanalitycznej.
Prowadzi seminaria, wykłada i superwizuje w Wlk. Brytanii i w wielu miejscach w Europie. Wydaje książki dotyczące historii psychoanalizy oraz istoty oddziaływania terapeutycznego. Pisał o Freudzie, Ferenczim, Marion Milner i Winnicottcie.
Do Polski przyjeżdża od 2010 roku, regularnie prowadzi seminaria teoretyczne i kliniczne dla naszego Towarzystwa. Od 2017 roku jest członkiem honorowym PTPP.