Tomasz Kudelski jest psychologiem, psychoanalitykiem, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, terapeutą i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz analitykiem i superwizorem analitycznej terapii grupowej, członkiem Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Pracuje z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą