Prowadzi Alina Schellekes

O miejscu wykładu poinformujemy wkrótce.