Prowadzi Iwona Rachuna-Woźniak
Uwaga!
termin seminarium został zmieniony na 12 stycznia 2019 r.