W sobotę 17 maja 2014 r. Specjalistyczna Poradnia Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej wzięła udział w pikniku inicjatyw społecznych Śródmieście Działa! zorganizowanym przez Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego w Śródmieściu wraz z WARSZTATEM przy pl. Konstytucji prowadzonym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i przy współpracy Urzędu Dzielnicy Śródmieście. Wzięły w nim udział m.in. organizacje prowadzące działalność psychoterapeutyczną, kulturalną, edukacyjną, związaną z propagowaniem zdrowego stylu życia. Impreza odbyła się przy Placu Konstytucji 4. Promowała inicjatywy społeczne podejmowane na rzecz lokalnej społeczności. Poradnia PTPP wystawiła w punkcie informacyjnym materiały dotyczące działalności naszego Towarzystwa, w tym Poradni, psychoanalitycznych spotkań filmowych Ukryte i teatralnego cyklu dyskusji Poufne oraz oferty szkoleniowej PTPP. Podczas pikniku terapeuci Poradni w bezpośredniej rozmowie udzielali informacji osobom zainteresowanym o tym, czym jest terapia analityczna. Więcej informacji na stronie

http://www.warsztatwarszawski.blogspot.com/2014/05/srodmiescia-dziaa-swieto-inicjatyw.html