Wykład wygłosi prof. dr hab. Katarzyna Schier

Wystąpienie poświęcone jest refleksji nad problematyką doświadczania ciała i obrazu ciała u dzieci i młodzieży oraz w relacji dzieci z rodzicami. Rozważany będzie związek cielesności z samotnością. Podstawę teoretyczną wystąpienia stanowi psychoanalityczna teoria traumy oraz teoria przywiązania. Na pytanie o to, dlaczego omawiana problematyka budzi społeczny opór, odpowiedź będzie poszukiwana w trzech obszarach: wewnątrzpsychicznym, interpersonalnym (w tym rodzinnym) oraz kulturowym. Tezy teoretyczne będą ilustrowane przy pomocy wyników badań oraz materiału klinicznego.

 

Informacja o prelegentce:

Prof. dr hab. Katarzyna Schier jest wieloletnim pracownikiem Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest psychoanalityczką i psychoterapeutką psychoanalityczną. Ukończyła szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży w Heidelbergu w Niemczech. Jest autorką wielu publikacji, w tym wydanej ostatnio książki pod Jej redakcją pt. Samotne ciało. Doświadczanie cielesności przez dzieci i ich rodziców.

 

Monika Jakubowicz -moderator
– psychoterapeutka psychoanalityczna i superwizorka psychoterapii dzieci i młodzieży PTPP.
Przewodnicząca Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPP.

 

Wykład odbędzie się na platformie zoom w godz. 20.15-21.45.   Informacje o linku do spotkania zostaną wysłane na kilka dni przed wykładem drogą mailową. Prosimy, ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych spotkań, podpisywać się w trakcie spotkania  imieniem i nazwiskiem.
Dla członków i kandydatów PTPP wstęp wolny. Osoby spoza PTPP – opłata w wysokości 40 zł.

Zgłoszenia oraz potwierdzenia dokonania płatności prosimy wysyłać na adres: info@ptpp.pl

Wpłatę wraz z dopiskiem „Wykład otwarty Katarzyny Schier” oraz imieniem i nazwiskiem prosimy przekazywać na konto PTPP: 08 1240 1037 1111 0010 0081 3850 do 23.06.2021.

Dane do faktury, wraz z numerem NIP prosimy przesłać na adres: faktury@ptpp.pl

W przypadku rezygnacji na dwa tygodnie przez terminem wykładu, opłata nie podlega zwrotowi.

Termin zapisów upływa 23.06.2021 r.