Z dużą przyjemnością zapraszamy na kolejny wykład, który we wtorek
15.06.2021 o godzinie 20.00
na platformie zoom wygłosi

prof. dr hab. Andrzej Leder

PSYCHOANALIZA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Psychoanaliza jako teoria filozoficzna pozwala analizować byty, które nie mają charakteru ludzkich podmiotów. Pokażę, jak można to zrobić i jak bardzo ciekawe wyniki pozwala to uzyskać, na przykładzie miasta, Warszawy. Miasto jest swoim własnym obrazem, unieruchomionym w przestrzeni odzwierciedleniem następowania po sobie kolejnych wydarzeń, określających warunki następnych wydarzeń. Jak zauważył Jacques Lacan , to sekwencja i rytm organizuje przestrzeń nieświadomości, wytycza ścieżki, odgradza obszary niemożliwe. Pojawienie się – zapewne gdzieś w XVII wieku – osi łączącej Stare Miasto i Wilanów, zdeterminowało linearny, a nie sferyczny, rozwój Warszawskiej przestrzeni miejskiej. Skądinąd zorganizowanej podobnie jak w mazowieckich wsiach, rozciągniętych przy szosie. Wszystko co ważne w Warszawie rozciąga się na linii Północ-Południe, zmuszając do tego, by ciągle wzdłuż niej wędrować. Ta oscylacja nigdy nie może być płynna, bez przerwy utyka, to zaś objawia się w korkach i przestojach. Jak w dwubiegunowym typie psychicznej struktury, która stale miota się pomiędzy jakimiś wyidealizowanymi, skrajnie oddalonymi od siebie figurami, bez możliwości wyrwania się w inny obszar, bo wszystko inne jest wyparte, stłumione, niedostępne, więc gdy coś uniemożliwi jej ten gorączkowy ruch, zatrzymuje się w niepokoju.  Idąc tym tropem, spróbujemy prześledzić strukturę Warszawy aż do jej dzisiejszej formy.

______________________________

Prof. dr hab. Andrzej Leder

Profesor w IFiS Polskiej Akademii Nauk. Filozof kultury i polityki. Studiował  filozofię na UW i medycynę. Doktoryzował się oraz habilitował w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W 2015 roku, nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej, ukazała się jego książka „Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej”, nominowana do Nagrody Literackiej Nike oraz Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego. Autor lub współautor publikacji, w tym również wydanych w formie książkowej, dotyczących głównie filozofii kultury oraz ogólnie filozofii i psychologii. Przez 20 lat publikował w czasopiśmie „Res Publica Nowa”, ale jego teksty ukazywały się także m.in. w „Dialogu” i „Krytyce Politycznej”.
Członek Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego.
________________________________

Dla członków i kandydatów PTPP wykład bezpłatny.

Osoby spoza PTPP – 30zł. Prosimy osoby spoza PTPP o zgłaszanie do chęci swojego uczestnictwa wraz z dowodem wpłaty na adres mailowy info@ptpp.pl z dopiskiem wykład A.Leder. Dostaną Państwo potwierdzenie zgłoszenia i otrzymają link do platformy zoom na której będzie  się odbywał wykład.
Wpłat, również z dopiskiem wykład A.Leder proszę dokonywać na konto PTPP  (dane do faktur, z nr NIP na:   faktury@ptpp.pl)

nr konta:  PKO SA 08 1240 1037 1111 0010 0081 3850

zapraszamy!