W 2015 roku Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej przyznało granty na realizację dwóch projektów badawczych:
1) „Stereotyp psychoanalizy, psychoterapii i zawodu psychoanalityka w opiniach pacjentów leczonych ambulatoryjnie” – Marcin Czarnocki.
2) „Czynniki wpływające na zaburzenia prawidłowego rozwoju niemowląt” – Anna Dyduch-Maroszek.

Realizacja obydwu projektów zakończyła się powodzeniem. Sprawozdania z badań i wnioski można pobrać w dziale Archiwum.
Jednocześnie z przyjemnością zapowiadamy nabór wniosków do II Konkursu Grantowego. Ogłoszenie zamieścimy w najbliższych dniach.