Prowadzi Marzena Witkowska.

Uwaga!    Termin wykładu uległ zmianie.   Wykład odbędzie się  30 listopada 2018