Prowadzi Ken Robinson

Profesor Ken Robinson jest psychoanalitykiem prowadzącym prywatną praktykę w Newcastle w Wielkiej Brytanii. Jest członkiem BPS, przez wiele lat był honorowym Archiwistą Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jest przewodniczącym szkolenia NEAPP – psychoterapeutów psychoanalitycznych północnej Anglii. Jest profesorem psychoanalizy na Uniwersytecie Northumbria i prowadzi tam studium doktoranckie z psychoanalizy i psychoterapii psychoanalitycznej. Jest analitykiem treningowym dla NEAPP i ACP (Association for Child Psychoanalysis) dla osób pracujących z dorosłymi, adolescentami i dziećmi.
Prowadzi seminaria, wykłada i superwizuje w Wlk Brytanii i w wielu miejscach w Europie. Wydaje książki dotyczące historii psychoanalizy w Wlk. Brytanii, istoty oddziaływania  terapeutycznego. Pisał o Freudzie, Ferenczim, Marion Milner  i Winnicottcie. Obecnie pracuje nad dwiema książkami – jedna omawia tragedie Szekspira z psychoanalitycznego punktu widzenia, druga dotyczy centralnych klinicznych koncepcji Freuda. Jest szczególnie zainteresowany perspektywą rozwojową w spojrzeniu na człowieka.
Do Polski przyjeżdża od 2010 roku, regularnie prowadzi seminaria teoretyczne i kliniczne.
W PTPP wygłosi wykład pt. Working with regression – Pracując z regresją.
Wykład będzie tłumaczony, odbędzie się 20 marca o godzinie 20.15