Prowadzi Monika Jaroszyńska-Szymczuk – psychoterapeutka i superwizorka terapii dzieci i młodzieży PTPP, certyfikowana psychoterapeutka PTPP.