Prowadzi Tomasz Tuszewski.

UWAGA!  Nastąpiła korekta daty. Seminarium odbędzie się 4 lutego 2017 r.