Małgorzata Sadowska jest terapeutą szkoleniowym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, terapeutą i superwizorem terapii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, kandydatką Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.