Katie Lewis jest brytyjską psychoterapeutką psychoanalityczną dzieci i młodzieży. Pracuje w ośrodku dla dzieci i młodzieży w Newcastle. Zajmuje się również szkoleniem w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej. Jest członkiem ACP (Association of Child Psychotherapists). Przyjeżdża regularnie do Polski wraz ze swoim mężem Kenem Robinsonem, który prowadzi cykliczne seminarium w PTPP.