Katarzyna Schier jest psychologiem, psychoanalitykiem i psychoterapeutą psychoanalitycznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Pracuje z dorosłymi i dziećmi. Od wielu lat łączy pracę kliniczną z pracą na Wydziale Psychologii UW. Jest profesorem w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny