Wykład poprowadzi Anna Stęplewska-Południak

Wykład jest rozwinięciem Wykładu wygłoszonym w 2020 r. na Naukowej konferencji Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu „Melancholia. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów”. Zawiera przegląd teorii dot. tej choroby i bada wczesne przyczyny powstawania depresji.

„…Z. Freud zdefiniował depresję jako reakcje na utratę rzeczywistego lub
wyobrażonego obiektu: „[…] ukochanej osoby czy też zajmującej jej miejsce
abstrakcji w rodzaju ojczyzny, wolności, ideału itd.”
Depresja w tym ujęciu jest reakcją na utratę obiektu wewnętrznego. Obiekt
wewnętrzny jest wewnątrzpsychiczną reprezentacją ważnej osoby zewnętrznej,
wewnętrznym wyobrażeniem tej postaci (matki, ojca, wczesnego opiekuna).
Pojęcie to jest kompozycją wyobrażonych cech tej postaci: fizycznych,
intelektualnych i emocjonalnych. Jest to konstrukt, który został powołany przez
człowieka i składa się z własnych fantazji na temat ważnej osoby oraz nadawanych
mu subiektywnie cech emocjonalnych.
Z. Freud podkreśla, że sedno zjawisk depresyjnych wiąże się nie tyle ze stratą, ile z
tym, jak ją człowiek rejestruje. Nie każda strata wywołuje depresję i nie każda
osoba, która poniosła – obiektywnie dotkliwą stratę – zapadnie na tę chorobę.
Wpływ na to mają nieświadome fantazje i świadome myśli, które decydują o tym,
jakim doświadczeniem będzie ta strata. Decyduje o tym również konstrukcja
wewnętrzna tych osób, która ukonstytuowała się znacznie wcześniej niż to
doświadczenie i tworzy podatny grunt do rozwinięcia się albo żałoby po stracie,
która jest naturalną reakcją na utratę; albo staje się impulsem do rozwinięcia
pełnoobjawowej depresji….”

mgr Anna Stęplewska-Południak- certyfikowany psychoterapeuta Polskiego
Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, terapeuta szkoleniowy.
Współzałożyciel Kujawsko-Pomorskiego Koła Polskiego Towarzystwa Psychoterapii
Psychoanalitycznej. Psychoterapeutka z 20 letnim doświadczeniem w pracy
indywidualnej i w placówkach Służby Zdrowia. Zajmuje się problematyką
bezpłodności, stanami psychosomatyki, traumy.

 

Wykład odbędzie się na platformie zoom. Informacje o linku do spotkania zostaną wysłane na kilka dni przed wykładem drogą mailową. Prosimy, ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych spotkań, podpisywać się w trakcie spotkania  imieniem i nazwiskiem.

Dla członków i kandydatów PTPP wstęp wolny. Osoby spoza PTPP – opłata w wysokości 40 zł.

Zgłoszenia oraz potwierdzenia dokonania płatności prosimy wysyłać na adres: info@ptpp.pl

Wpłatę wraz z dopiskiem „Wykład otwarty Anny Stęplewskiej-Południak” oraz imieniem i nazwiskiem prosimy przekazywać na konto PTPP: 08 1240 1037 1111 0010 0081 3850 do 21.04.2021.

Dane do faktury, wraz z numerem NIP prosimy przesłać na adres: faktury@ptpp.pl

W przypadku rezygnacji na dwa tygodnie przez terminem wykładu, opłata nie podlega zwrotowi.

Termin zapisów upływa 21.04.2021 r.