Prowadzi Jarosław Serdakowski.

Wykład odbędzie się w siedzibie PTPP o godzinie 20.15.