Prowadzi Marzena Witkowska

UWAGA

Wykład otwarty 15 stycznia został odwołany.
Wykład został przekształcony w zebranie kliniczne, przeznaczone tylko dla członków zwyczajnych PTPP.
Odbędzie się ono 10 czerwca 2016 r.